Noile măsurile aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică privind controlul infecției COVID – 19

În ultimele săptămâni se atestă o creștere a numărului de cazuri de COVID-19 în Republica Moldova, incidența constituind 26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, rata fatalității aproape s-a dublat, crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.

Totodată, la nivel internațional se atestă o creștere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat despre riscurile induse de răspândirea tulpinilor Delta și Delta+, care au fost confirmate deja în peste 96 de state ale lumii.

În Republica Moldova, rezultatele probelor expediate în laboratorului de referință din Germania de la persoane bolnave au arătat prezența tulpinii Alfa (britanice) a virusului SARS-CoV-2.

În contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de răspândire ale acestora pe teritoriul țării, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a aprobat noi măsuri privind controlul și combaterea infecției COVID–19. Potrivit deciziei nr.57 din 17.07.2021, noile prevederi se referă la regulile de trecere a frontierei Republicii Moldova, intensificarea procesului de vaccinare și alte măsuri de protecție împotriva COVID-19.

Astfel, din 19 iulie se va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zona roşie şi zona verde. Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, încadrate în zona roșie și zona verde, va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova.Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, sau vin din țările clasificate ca zonă roșie vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate.

Se stabilesc unele excepţii pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, inclusiv:

persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
copiii cu vârsta de până la 6 ani;
copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină), indiferent de zona din care au sosit, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.  

De asemenea, se recomandă conducătorilorinstituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor, indiferent de forma de proprietate asigure un mediu inofensiv de muncă, precum și încurajeze angajațiipentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției.

Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise din cadrul unităților, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de comerț, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 și obligația organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.

În interiorul unităților de alimentație publică de orice tip se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.

Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.

Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de așteptare, inclusiv în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

În prezent în țară se desfășoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până azi au fost administrate 864.567 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima doză a fost administrată la 504.698persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele doze constituie 359.869. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel național constituie 14,7% cu prima doză și 10,2 % cu ambele doze (fără a lua în calcul persoanele care s-au vaccinat de sinestătător în alte țări). Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în țara noastră este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.