11.09.2023, 14:00 | Susţinerea Tezei de Doctor Habilitat în Știinţe medicale – Olga BURDUNIUC

11.09.2023, 14:00 | Susţinerea Tezei de Doctor Habilitat în Știinţe medicale – Olga BURDUNIUC

Susţinerea tezei de doctor habilitat cu tema: „Produse inovaționale cu acțiune antifungică asupra unor agenți cauzali ai micozelor umane” va avea loc la 11 septembrie 2023, ora 14.00, în ședința Consiliului științific specializat DH 313.02-23-3 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.165, biroul 205, Chișinău, MD-2004).

Teza a fost elaborată în cadrul Departamentului Medicină Preventivă, Disciplina de microbiologie şi imunologie, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Consultanți științifici: Rudic Valeriu, dr. hab. șt. biol., prof. univ., academician, Om Emerit Gulea Aurelian, dr. hab. șt. chim., prof. univ., academician, Om Emerit

Referenți oficiali: Bosevska Golubinka, dr. șt. med., prof. univ. (Stip, Republica N. Macedonia) Pîntea Victor, dr. hab. șt. med., profesor universitar Ghinda Serghei, dr. hab. șt. med, profesor cercetător

Consiliul Științific Specializat a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. 1 din 7 iulie 2023, în următoarea componență: Tagadiuc Olga, președinte, dr. hab. șt. med., prof. univ. Paraschiv Angela, secretar, dr. hab. șt. med., conf. univ. Mușet Gheorghe, membru, dr. hab. șt. med., prof. univ. Diug Eugen, membru, dr. hab. șt. farm., prof. univ. Roșcin Iurie, membru, dr. hab. șt. med., prof. univ. Vișnevschi Anatol, membru, dr. hab. șt. med., prof. univ. Gudumac Valentin, membru, dr. hab. șt. med., prof. univ. Spînu Constantin, membru, dr. hab. șt. med., prof. univ., Om Emerit Arjana Tambic Andrasevic, membru, dr. șt. med., prof. univ., (Zagreb, Croația)

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.