Conducătorii științifici ai proiectelor de cercetare din ANSP au înregistrat rezultate relevante în anul 2022

Conducătorii științifici ai proiectelor de cercetare din ANSP au înregistrat rezultate relevante în anul 2022

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP), pe data de 08 decembrie 2022, a participat la audierile publice cu rapoartele proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de stat (2020-2023) și a Proiectului bilateral moldo-turc (2022-2023).

Conducătorii științifici ai proiectelor de cercetare au prezentat rezultatele științifice relevante, obținute în anul 2022. Fiecare raport a fost examinat în cadrul ședinței Secției științele vieții a Academiei de Științe a Moldovei. Preventiv, rapoartele au fost examinate și evaluate de experți independenți, anonimi, care au dat punctaj maximal pentru aprecierea rezultatelor științifice în cadrul proiectelor ANSP – 28-30 puncte din 30 posibile.

În cadrul audierilor publice, rezultatele cercetărilor științifice academicienii, dr.hab.șt.med., prof.univ., d.d. Eva Gudumac, Viorel Prisacari, secretarul general al AȘM, Liliana Condraticova, dr.hab., conf.cerc., au menționat actualitatea problemelor abordate în cercetări (acțiunea substanțelor chimice asupra sănătății populației, Hepatita virala E separat și în asociere cu alte hepatite  -A, B, C, expunere la radiații ionizante a populației, rezistența la preparatele antimicrobiene), metodologia adecvată cerințelor în vigoare, volumul impunător de investigații și rezultatele relevante obținute.

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.