Atelier de lucru privind analiza și determinarea costurilor activităților din Planul de Acțiuni pentru anii 2022-2025 întru implementarea Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2023-2030

Atelier de lucru privind analiza și determinarea costurilor activităților din Planul de Acțiuni pentru anii 2022-2025 întru implementarea Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2023-2030

În perioada 18-19 august 2022, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și cu suportul proiectului moldo-elvețian ,,Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, a organizat  un atelier de lucru privind analiza și determinarea costurilor activităților din Planul de Acțiuni pentru anii 2023-2026 a proiectului de Program național de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2023-2030.

În cadrul atelierului, au fost abordate subiecte privind metodologia de analiză și de costitificare a acțiunilor planificate pentru  realizarea celor 4 obiective generale ale  Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile precum:

  1. Consolidarea mecanismului de coordonare și crearea de politici coerente în diferite sectoare pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul BNT.
  2. Prevenirea BNT și reducerea factorilor de risc comportamentali și celor prezenți în mediu prin crearea mediilor propice promovării sănătăţii.
  3. Consolidarea capacităților sistemului de sănătate pentru conduita integrată a BNT și a factorilor de risc ale acestora.
  4. Consolidarea capacităților naționale pentru o mai bună supraveghere și cercetare a BNT, alături de sisteme robuste de monitorizare și evaluare, care să asigure implementarea intervențiilor bazate pe dovezi.

Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice și din domeniul economie și finanțe din cadrul Ministerului Sănătății, Ministerului de Finanțe, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, USMF ”Nicolae Testemițianu, și experții din cadrul proiectului moldo-elvețian „Viața Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

Atelierul a fost facilitat de expertul internațional Luca Brusati, profesor universitar, departamentul de Economie și Statistică, Universitatea Udine, Gorizia, Italia,  care a împărtășit din experiența de succes a țării sale în elaborarea de politici eficiente, despre metodologiile de analiză și determinare a costurilor activităților planificate, argumentarea și implicarea a diverse surse de finanțare în procesul de implementare a unui plan de acțiuni.

Cu un cuvânt de salut în cadrul evenimentului a venit Svetlana Nicolaescu, secretar de Stat, Ministerul Sănătății, menționând importanța organizării atelierului pentru depășirea provocărilor apărute în procesul definitivării costurilor specifice activităților din Planul de Acțiuni pentru anii 2023-2026 a proiectului de Program național de prevenire și control al bolilor netransmisibile.

 

Dl Ion Șalaru, director-adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de asemenea, a menționat că “pentru un Plan de acțiuni eficient este necesar să fie stabilite obiective și acțiuni clare, bine structurate, iar la etapa de analiză a costurilor trebuie de luat în calcul atât posibilitățile financiare ale țării, cît și sursele alternative suplimentare de finanțare pentru a realiza cu succes obiectivele stabilite. Un Program Național de asemenea anvergură necesită suport financiar consistent, de aceea trebue să avem o costificare detaliată” .

Pe parcursul a două zile de atelier, grupul de lucru intersectorial a analizat în detalii și definitivat costurile pentru fiecare activitate stabilită în Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2022-2030, care ulterior urmează a fi promovat spre aprobare și realizat întru atingerea scopului principal  de reduce mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile și povara medicală, socială și economică asociată acestor boli în populația Republicii Moldova.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.