Specialiștii din laboratoare instruiți de experți OMS în domeniul de biosiguranță, biosecuritate și gestionarea deșeurilor asociate activității

Specialiștii din laboratoare instruiți de experți OMS în domeniul de biosiguranță, biosecuritate și gestionarea deșeurilor asociate activității

În perioada 07-11 februarie, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cu suportul OMS, a fost organizat un atelier de lucru în domeniul de biosiguranță, biosecuritate, analiza riscului și gestionarea deșeurilor asociate activității de laborator.

La eveniment au participat 23 de specialiști din laboratoarele ANSP și 3 din laboratoarele veterinare din cadrul IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, ceea ce reprezintă o practică bună în contextul „One Health – O singură sănătate”. În contextul respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, alți 26 de specialiști din CSP-urile teritoriale și Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, au fost conectați online la atelier. Instruirea a avut drept obiectiv promovarea bunelor practici de laborator microbiologic și cultura în biosiguranță și biosecuritate în rândul personalului de laborator cu scopul implementării acestor cerințe.

Atelierul de instruire a fost deschis de către directorul ANSP, dl Nicolae Jelamschi și reprezentantul OMS Moldova, dna Stela Gheorghița. Un cuvânt de salut a fost transmis participanților din partea Ministerului Sănătății, de către dna Daniela Demișcan, șef Direcție politici în domeniul sănătății publice.

Potrivit specialiștilor, gestionarea eficientă a riscului biologic în timpul manipulării materialelor periculoase, înseamnă o șansă redusă de accidente și un impact mai mic asupra mediului. Fiecare laborator trebuie să evalueze riscurile locale în scopul asigurării realizării investigațiilor microbiologice în condiții de siguranță pentru personal. Biosiguranța și biosecuritatea în laboratoarele medicale sunt fundamentale pentru controlul expunerii la agenți patogeni, protejând personalul din laborator și comunitatea mai largă împotriva expunerilor sau eliberărilor accidentale.

Manipularea materialelor biologice în laboratoare este esențială pentru diagnosticarea bolilor transmisibile, dar pe lângă avantaje, aceasta vine și cu anumite riscuri.

Ridicarea nivelului profesional al personalului de laborator implicat în activități cu agenți biologici, privind aspectele de biosiguranță și biosecuritate, este foarte importantă și necesară mai ales în perioada actuală când întreaga omenire se confruntă cu gestionarea riscului biologic precum virusul SARS-CoV-2. Trebuie să ne asigurăm că personalul care lucrează în laborator a fost instruit corespunzător, cunoaște și aplică procedurile în condiții de biosiguranță și înțelege importanța acestor măsuri.

Expertul OMS, dna Dr. Golubinca Boshevska, a prezentat subiecte privind biosiguranța bazată pe evaluarea riscului, aspect nou introdus prin publicarea Manualului de biosiguranță, ediția a 4-a al OMS cu 7 monografii de referință. Acest lucru va permite mai multă flexibilitate în proiectarea laboratoarelor, va reduce concentrarea asupra grupurilor de risc de patogeni și a nivelurilor de biosecuritate și pune accent pe factorul uman și  formarea lucrătorilor.

Totodată, dna Ecaterina Busuioc, șefa Secției supraveghere epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale și rezistența antimicrobiană ANSP, a prezentat exigențele cadrului normativ național privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. În cadrul acestui raport au fost bine elucidate acţiunile strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri periculoase, inclusiv și cele rezultate din activitatea medicală.

În cadrul atelierului au avut loc exerciții practice și schimb de experiență de diferite practici din activitatea laboratoarelor, care au evidențiat faptul că specialiștii de laborator trebuie să acorde o atenție sporită unor practici, precum utilizarea laboratorului mobil în zona de lucru sau purtarea halatului de protecție în afară laboratorului.

Participanții atelierului au menționat importanța îmbunătățirii biosiguranței și biosecurității în laboratoare, ceea ce nu este posibil fără documentarea cerințelor respective în manualul de biosiguranță și POS-urile respective.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.