Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific

La 16 mai 2023, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 23 cercetători ştiinţifici, inclusiv 9 membri ai Consiliului ştiinţific. Au fost examinate şi aprobate  realizările planului de cercetări ştiinţifice efectuat în cadrul tezelor de doctorat de către doctoranzi la specialitățile științifice Igienă 331.02. și  Microbiologie, virusologie medicală 313.02.

Astfel, au fost examinate rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul anului 2022 de către 3 studente-doctorande. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța tematicei de cercetare, s-a apreciat volumul măsurilor realizate conform planului de cercetări aprobat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute pe parcursul a.2022 pentru tezele de doctorat.

Consiliul științific a examinat propunerea pentru un proiect de cercetări științifice pentru perioada 2024-2027. S-a luat act de informația prezentată și s-a recomandat perfectarea proiectului de cercetare și prezentarea lui ulterioară la concurs.

 În continuare Consiliul științific a examinat și aprobat efectuarea modificarilor devizului de cheltuieli pentru anul 2023 al unui proiect de cercetări în limitele surselor financiare aprobate.

  Președintele Consiliului științific, dl Nicolae Jelamschi, dr.șt.med., a informat audiența despre rezultatele participării cercetătorilor științifici ai ANSP la Salonul EUROINVENT, 2023, Iași, România. S-a menționat, că au fost prezentate 12 postere, pentru care cercetătorii au primit 12 Certificate de participare. Lucrările prezentate au fost appreciate cu 8 medalii, inclusiv  4 medalii de aur, 2 – de argint și 2 – de bronz, precum și cu 5 Diplome de excelență.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022574580

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022574570

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.