Ședința Consiliului științific al ANSP din 3 octombrie 2023

Ședința Consiliului științific al ANSP din 3 octombrie 2023

La 3 octombrie 2023, a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 23 cercetători ştiinţifici, inclusiv 8 membri ai Consiliului ştiinţific. Au fost examinate şi aprobate rezultatele finale ale cercetărilor, efectuate în cadrul tezelor de doctorat, specialitatea științifică 331.01. Epidemiologie și 331.02 Igienă.

Astfel, au fost examinate rezultatele finale ale cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat Starea de sănătate a persoanelor din grupurile de risc, expuse la radiații ionizante”, specialitatea științifică 331.02 Igienă, a dnei Mariana Gîncu, șef Direcție politici în domeniul sănătății publice și urgențe de sănătate publică în cadrul Ministerului Sănătății. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța tematicii de cercetare, s-a apreciat volumul măsurilor realizate, rezultatele obținute în cadrul studiului pentru teza de doctorat, fiind prezentate și unele propuneri la perfectarea variantei finae a tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele finale ale tezei de doctorat.

Au fost examinate rezultatele finale ale cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat „Semnificația epidemiologică a circulației enterovirusurilor în perioada posteliminare a poliomielitei” a dnei Mariana Apostol, șef laborator ANSP. În luările de cuvânt s-a menţionat actualitatea studiului de cercetare, volumul impunător de investigații realizate, metodele adecvate de cercetare, fiind prezentate unele prouneri la perfectarea variantei finale a tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele finale ale tezei de doctorat.

Președintele Consiliului științific, dl Nicolae Jelamschi, a înmânat diploma Guvernului doamnei Victoria Bucova dr.hab.șt.med., prof.cerc. cu prilejul jubileului de 80 ani

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.