Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ANSP pentru verificarea implementării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19

Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ANSP pentru verificarea implementării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19

Specialiștii Centrelor de Sănătate Publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă verificarea respectării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19.  În perioada 29 ianuarie – 11 februarie 2022, au fost efectuate 421 de controale în adresa persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice pentru verificarea implementării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

Au fost supuse verificărilor mai multe obiective, inclusiv frizerii, farmacii, instituții medicale, de comerț, de producere, instituții de educației și învățământ și obiective care desfășoară alte activități. În rezultat, au fost stabilite neconformități la 67 dintre acestea, fiind emise 39 de prescripții sanitare și întocmite 39 Procese-verbale cu privire la contravenție.

Cele mai frecvente abateri constatate de către specialiști au fost:

  • lipsa sau portul incorect al măștilor de protecție de către personal și vizitatori;
  • lucrătorii nu sunt asigurați cu echipament de protecție individuală;
  • lipsa registrului de monitorizare a stării de sănătate a angajaților;
  • nu este completat registru de monitorizare a stării de sănătate a angajaților;
  • lipsa registrelor de igienizare a spațiilor sau necompletarea regulată al acestora;
  • lipsa substanțelor biodistructive.

De asemenea, în perioada de referință, specialiștii ANSP au efectuat și controale comune cu colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne la 38 obiective,  inclusiv 37 unități de comercializare a produselor alimentare și nealimentare și o unitate de alimentație publică.

În cadrul controalelor efectuate, specialiștii ANSP au informat persoanele fizice și juridice, o dată în plus, despre necesitatea implementării și respectării cu strictețe a măsurilor impuse de către autorități prin Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.