Precizările ANSP privind măsurile de sănătate publică întreprinse în contextul incidentului de la stația de pompare din orașul Bender

Precizările ANSP privind măsurile de sănătate publică întreprinse în contextul incidentului de la stația de pompare din orașul Bender

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a autosesizat în contextul situației semnalate în urma avariei care s-a produs la stația de pompare din orașul Bender și presupusele deversări ale sistemului de canalizare în râul Nistru și a întreprins măsuri de sănătate publică în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătatea populației.

Astfel, de către specialiștii Centrului de Sănătate Publică (CSP) Căușeni al ANSP, au fost efectuate examinări suplimentare ale calității apei la parametrii microbiologici și chimici. Evaluarea rezultatelor conform rapoartelor de încercări de laborator emise din punctele de colectare ale localităților din preajma râului Nistru (Talmaza, Cioburci, Răscăeții-Noi, Olănești, Tudora, Palanca) indică corespunderea probelor de apă conform cerințelor de calitate, fiind atribuită categoria II (HG nr. 890 din 12.11.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață). Respectiv, în probele de apă prelevate în ultimele săptămâni nu au fost înregistrate devieri ale parametrilor, asociate incidentului menționat.

Potrivit Dispoziției Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.210, din 16.05.24, săptămânal, în raion se monitorizează calitatea apei la indicatorii microbiologici din râul Nistru, inclusiv cu investigații la prezența vibrionului holerei și cazurile de boli diareice acute înregistrate în rândul populației. Pe parcursul ultimelor săptămâni, au fost prelevate șase probe de apă pentru investigații la holeră și enterobacterii patogene, toate rezultatele de laborator fiind negative.

La inițiativa CSP Căușeni, a fost convocată ședința Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică a raionului Ștefan Vodă, fiind înaintate propuneri și recomandări pentru populație în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, a cazurilor de boli diareice acute și a altor maladii transmisibile. Totodată, în localități sunt organizate discuții inclusiv cu pescarii, persoanele care se odihnesc în zonele de agrement din preajma râului Nistru despre eventualele riscuri de îmbolnăvire de BDA și alte maladii infecțioase în timpul scăldatului, utilizării peștelui neprelucrat termic, irigării legumelor și utilizării acestora, sau adăpării animalelor din apele râului.

Menționăm că ANSP cu centrele de sănătate publică asigură monitorizarea și evaluarea calității apelor de suprafață din zonele de recreere. Cercetările la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici se realizează din puncte fixe stabilite conform Programului de control de laborator pe perioada sezonului estival și ulterior, cu o anumită periodicitate, în laboratoarele ANSP.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.