Importanța consolidării eforturilor în promovarea principiilor unui mediu sigur și sănătos la locul de muncă reiterată de specialiștii în domeniu

Importanța consolidării eforturilor în promovarea principiilor unui mediu sigur și sănătos la locul de muncă reiterată de specialiștii în domeniu

Specialiști ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au participat la ședința Consiliului permanent privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, care a avut loc la 22 iunie curent, cu genericul „Ipostaza sănătății în muncă în Republica Moldova”, fiind reiterată necesitatea consolidării eforturilor comune ale factorilor de decizie în promovarea principiilor unui mediu sigur și sănătos la locul de muncă. La eveniment au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), ai Confederației Naționale a Sindicatelor, precum și din partea Confederației Naționale a Patronatelor.

În context, la 24 iunie, reprezentanții ANSP au participat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

Șeful Secției sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie din cadrul ANSP, Iurie Pînzaru, a prezentat un raport privind:

  • problemele de sănătate în muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (Publicat: în Monitorul Oficial la data de 16.09.2016 306-313, art. 1118) și Hotărârii Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă” (Publicat în Monitorul Oficial: la data de 14.06.2013 Nr. 125-129 art. 404);
  • controlul de stat în sănătatea ocupațională, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1014 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de ANSP (Publicat : în Monitorul Oficial la data de 09.11.2018 Nr. 416-422 art. 1117).

Sănătatea ocupațională reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale politicii Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a UE referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Alinierea la standardele internaţionale în domeniul asigurării şi protecţiei sănătăţii salariaţilor la locul de muncă este o prerogativă a politicilor publice din domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice, care se realizează în baza Legii nr.10 din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

Această problemă este actuală şi prin faptul că, în ultimul deceniu, s-au dezvoltat întreprinderi cu diverse forme de proprietate și mărime.

În cadrul discuțiilor, a fost accentuat faptul că, la data de 04 martie 2021, prin Legea nr.18, Parlamentul a ratificat Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr.161/1985 OIM privind serviciile de sănătate ocupațională.

La compartimentul Controlul de stat în sănătatea ocupațională, reprezentanții ANSP au informat despre numărul de controale efectuate, prescripții și procese de contravenție. În perioada supravegherii, inspectorii de stat au depistat și un șir de încălcări în activitatea unor întreprinderi, printre care: lipsa listelor nominale ale persoanelor care activează în condiții de expunere la factorii profesionali de risc, coordonate cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale, sau admiterea în activitatea întreprinderilor supravegheate a angajaților care nu au fost supuși examenului medical periodic.

Potrivit specialiștilor, datele statistice cu referire la starea de sănătate a angajaților din ramurile economiei naționale, relevă faptul că acoperirea cu examene medicale periodice ale angajaților este în descreștere. Totodată, incidența morbidității profesionale în țară, constituie 1,8 cazuri la 100 mii populație, comparativ cu nivelul mediu în țările UE, precum: Danemarca – 438,6; Suedia – 349; Finlanda – 147 cazuri la 100 mii populației.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.