Ediția a IX-a a Săptămânii internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb: „Vopsele fără plumb – implicare și acțiuni”

Ediția a IX-a a Săptămânii internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb: „Vopsele fără plumb – implicare și acțiuni”

În perioada 24-30 octombrie 2021 se va desfășura Săptămâna internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Scopul evenimentului reprezintă accelerarea progresului în direcția eliminării globale a vopselelor cu plumb prin intermediul măsurilor de reglementare. În pofida faptului că există o recunoaștere largă a efectelor nocive ale plumbului și multe țări au luat măsuri de reglementare a plumbului în vopsele și materiale de acoperire similare, expunerea la plumb, în ​​special a copiilor, rămâne o preocupare cheie pentru furnizorii de servicii medicale și specialiștii din domeniul sănătății publice din întreaga lume.

Reglementarea plumbului în vopsele reprezintă un pas imperios necesar pentru protecția sănătății publice. Actualmente, Republica Moldova este una din țările în care nu se prevede controlul obligatoriu din punct de vedere juridic asupra producției, importului, vânzării și utilizării vopselelor cu plumb și a materialelor de acoperire similare, dar în viitorul apropiat se preconizează aprobarea și implementarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare, elaborat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) în comun cu autoritățile cointeresate în acest domeniu.

Anual, în ţară se înregistrează circa 10-15 cazuri de intoxicaţii cu vapori de vopsea! În perioada anilor 2016-2020, au avut loc peste 70 de astfel de intoxicaţii, dintre care 14 sau 20% copii, în cazul cărora nu se exclude Plumbul în calitate de factor etiologic, cu potenţial risc asupra sănătăţii umane. Anul curent, au fost raportate 7 cazuri de intoxicaţii provocate cu vapori de vopsea, inclusiv 1 copil afectat.

Un instrument contextual, Ghidul practic „Metodologie privind organizarea activităților de comunicare și informare în prevenirea intoxicațiilor acute exogene de etiologie chimică” care înglobează mai multe informații cu referire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de comunicare și sensibilizare a populației care a fost repartizat în teritoriu, în cadrul Centrelor de sănătate, Centrelor de Sănătate Publică, Direcțiilor de educație, AMT, CMF teritoriale etc.

În plus, în calitate de suport metodic și informativ, instituțiile implicate în organizarea Săptămânii Internaționale se vor ghida de materialul Eliminarea globală a vopselei cu plumb, de ce și cum ar trebui să acționeze țările”, elaborat de OMS.

Pe parcursul acestui eveniment, cu respectarea rigorilor în contextul pandemiei privind măsurile de prevenire și control ale infecției COVID-19, vor fi realizate activități de informare și educare în regim on-line (lecții, seminare, prelegeri, informații în presă etc.) a categoriilor vulnerabile de populație, în special a copiilor, dar și a publicului larg în ansamblu, cu privire la pericolele şi consecinţele intoxicațiilor cu plumb, măsurile de prevenire și protecție a sănătății.

ANSP îndeamnă populația să conștientizeze riscul plumbului din vopsele întru evitarea apariției intoxicațiilor acute!

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.