Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică s-a întrunit într-o nouă ședință ordinară

La 20 aprilie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 28 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 13 membri. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de examinarea realizării planului de cercetări ştiinţifice efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor anilor IV-V de studii, specialitatea Epidemiologie 331.01.

Astfel, dra Alina Druc, studentă-doctorand, anul V de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul IV de studii conform planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Evaluarea epidemiologică şi virusologică a infecţiilor respiratorii virale acute cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei cercetate şi diminuarea impactului socio-economic cauzat de morbiditatea şi mortalitatea prin infecţiile respiratorii virale acute, cât şi valoarea aplicativă a rezultatelor ştiinţifice obţinute. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul tezei de doctorat.

Dl Alexei Ceban, student-doctorand, anul IV de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul III de studii conform planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Particularităţile epidemiologice a morbidităţii prin tusea convulsivă în condiţiile realizării programului naţional de imunizări. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat actualitatea studiului, volumul impunător al măsurilor realizate, precum și importanţa aplicativă a rezultatelor ştiinţifice obţinute la momentul actual. Au fost recomandate propuneri întru realizarea  scopului și obiectivelor studiului pentru teza de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul tezei de doctorat în a.2020.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul monografiei „Digitalizarea supravegherii epidemiologice a infecţiei COVID-19”, prezentată de un colectiv de autori sub conducerea dlui C.Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ. Proiectul monografiei a fost examinat și evaluat de referenții – dna Angela Paraschiv, dr.șt.med., conf.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”; dl Marina Vasile, dr.hab.șt.fizico-matematice, AȘM; dna Laura Țurcan, dr.șt.med., ANSP.

De asemenea, la compartimentul Diverse, au fost examinate solicitările privind modificările în devizele de cheltuieli pentru anul 2021 ale proiectelor ştiinţifice în derulare în ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim solicitările de modificări prezentate.

A fost examinat şi aprobat Chestionarul cu privire la violența la locul de muncă, elaborat de specialiștii Direcției Protecția sănătății sub conducerea dlui Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ. Dna Bucata Elena, medic igienist, unul din autorii Chestionarului, a prezentat audienţei scopul elaborării chestionarului, conţinutul şi grupul-ţintă. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim chestionarul prezentat.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.