Atelier de lucru privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene

Atelier de lucru privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene

În scopul intensificării acțiunilor de prevenire şi reţinere a dezvoltării rezistenţei microorganismelor la preparatele antimicrobiene, fortificarea sistemului național de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică, a fost organizat un atelier de lucru privind prezentarea metodologiei actualizate EUCAST, evaluarea capacității laboratoarelor pentru diagnosticul infecțiilor fungice.

În cadrul evenimentului, a fost menționată importanța supravegherii rezistenței la antimicrobiene și necesitatea acțiunilor de prevenire și control al rezistenței microorganismelor la antimicrobiene, inclusiv în contextul infecțiilor asociate asistenței medicale. Principalele subiecte discutate au fost: profilul de rezistență la antimicrobiene a microorganismelor raportate în sistemul de supraveghere epidemiologică RAM; actualizarea Standardului EUCAST, versiunea 14.0 din 2024; prioritățile OMS în diagnosticul infecțiilor fungice invazive, prima lista de agenti fungici prioritari.

De asemenea, participanților le-a fost prezentat chestionarul privind evaluarea capacitații laboratoarelor în domeniul diagnosticului infecțiilor fungice, ulterior acesta fiind completat de fiecare reprezentant al laboratoarelor incluse în rețeaua națională. În cadrul lucrului de grup, participanții au identificat provocările și soluțiile pentru îmbunătățirea raportării datelor în cadrul Sistemului Național de Supraveghere Epidemiologică a Rezistenței la Antimicrobiene.

La acest atelier au participat reprezentanți din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, centrele de sănătate publică teritoriale, IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”, IMSP SCM „Sfânta Treime”, IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă”, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, precum și din cadrul laboratoarelor private.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.