ANUNŢ privind selectarea asociaţilor de afaceri în componenţa Consiliului pentru soluţionarea disputelor al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, Agenția Naționale pentru Sănătate Publică, anunţă despre selectarea asociaţiilor de afaceri care întrunesc condiţiile stipulate în pct. 7 din Regulamentului-cadru, în vederea includerii reprezentanţilor acestora în componenţa Consiliului.

Toate asociaţiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfăşoară activităţi cu relevanţă pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informaţiei concomitent la adresele de e-mail office@ansp.gov.md şi controale@gov.md, până la data de 06 august 2021.

 

 

Președintele Consiliului                                              Vasile GUȘTIUC

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.