SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului:

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului:

           CSP Chișinău

 • contabil coordonator- 2 funcții,

Condițiile pentru a candida:

La o funcție poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. sunt apte, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respective sunt stabilite cerințe special de sănătate;
 5. au studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. instruiri profesionale;
 7. nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 8. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu au interdicția de a ocupa o funcție, ce derive dintr-un act de constatare a Autorității Naționale de Integritate;

Abilități: Lucru cu informația, planificare, instruire, motivare, mobilizare de sine, capacitatea de a lua decizii și de a evolua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, managerială, organizare, analiză și sinteză.

Atitudini/Comportamente: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, autocontrol, atitudine pozitivă, să posede calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare etc);

Lista documentelor necesare pentru  participare la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • referințe de la locurile anterioare de muncă muncă certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae

Modalitatea de depunere a documentelor:

— copiile documentelor nominalizate, împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;

— condidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail, (cu condiția că candidații, care depun dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Data limită pentru depunerea  dosarului  – 07.02.2022,  până ora 16:30

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir.100.

Persoana de contact – Scotigor Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580