Utilizarea vopselelor neconforme – pericol iminent pentru sănătatea populației

Utilizarea vopselelor neconforme – pericol iminent pentru sănătatea populației

Tradițional, în perioada estivală, când are loc vacanța de vară, se declară deschis și sezonul reparațiilor, îndeosebi în instituțiile de învățământ. Se efectuează diverse lucrări: de la reparații cosmetice până la cele capitale, iar una dintre activitățile practic nelipsite o reprezintă vopsitul, fie în interior – a coridoarelor și încăperilor de studii, fie în exterior – a gardurilor, terenurilor de joacă și a altor elemente ce necesită reînnoirea aspectului estetic. Din cauza nerespectării măsurilor de precauție, uneori aceste lucrări se soldează cu intoxicații acute de etiologie chimică.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, pe parcursul anilor 2016-2021, în Republica Moldova, au fost înregistrate 86 de cazuri de intoxicații cu vapori de vopsea (ce nu ar exclude și influența plumbului din vopsele), inclusiv 15 cazuri în rândul copiilor. În rezultat, au avut de suferit adulții și copiii care s-au aflat în încăperile supuse vopsitului. Cele mai recente astfel de cazuri s-au înregistrat în raioanele Orhei, Ocnița și or. Bălți.

ANSP amintește managerilor instituțiilor de învățământ și populației despre necesitatea de a selecta cu precauție vopselele destinate utilizării la lucrările de reparație și evitarea categorică a celor care conțin plumb. Pentru aceasta trebuie de studiat minuțios eticheta vopselei. Menționăm că vopseaua cu aditivi de plumb prezintă riscuri majore pentru sănătate, având multiple acțiuni nocive asupra organismului uman, mai cu seamă al copiilor. Intoxicația cu plumb din copilărie sau în timpul sarcinii, poate avea efecte nefaste asupra sănătății copilului pe tot parcursul vieții, inclusiv dizabilități de învățare, anemie, tulburări de coordonare, precum și retard în dezvoltarea psihică cu abilități cognitive reduse. Conform datelor publicate de Institutul de metrică și evaluare a sănătății din SUA, în 2019, expunerea la plumb a reprezentat 900 mii de decese și 21,7 milioane de ani de viață sănătoasă pierduți la nivel mondial, din cauza efectelor pe termen lung asupra sănătății.

Din păcate, la etapa actuală, plumbul continuă a fi depistat în vopseaua pentru lucrări interioare și exterioare ale caselor, școlilor, clădirilor publice și comerciale în cantități extrem de mari, fiind stabilită chiar și valoarea de 83 mii ppm comparativ cu normativul propus de ANSP de 90 ppm. Efectele nefaste ale acestuia se pot răsfrânge și asupra adulților provocând hipertensiune arterială, insuficiență renală și afectarea organelor reproductive.

În scopul protecției sănătății populației, ANSP a elaborat și propus pentru discuții publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele concentrației de plumb în vopsele”, care să limiteze conținutul de plumb până la 90 ppm. Precizăm că doar limitarea concentrației la 90 ppm și verificarea sistematică a vopselelor sub aspectul respectării acestei limite va asigura inofensivitatea vopselelor, deoarece nici interdicția totală a utilizării compușilor plumbului în vopsele nu garantează faptul că aceștia nu vor nimeri, neintenționat, în vopsea prin utilizarea unor componente contaminate cu plumb, sau prin importarea din statele unde a fost deja adoptat cadrul normativ respectiv.

În acest coontext, riscul asupra sănătății se va exclude doar prin stabilirea unei concentrații limită, respectarea acesteia și, totodată, verificarea periodică a inofensivității vopselelor plasate pe piață.

Conform studiilor și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, nu există un nivel cunoscut de expunere la plumb care să fie considerat sigur pentru viața și sănătatea, atât a adulților, cât și a copiilor, fapt ce accentuează necesitatea utilizării unor vopsele fără adaos de plumb ori alternative.

Ținând cont de efectele nefaste ale plumbului asupra sănătății, la ziua de azi, deja 44% dintre țări au confirmat că au controale obligatorii din punct de vedere juridic asupra producției, importului, comercializării și utilizării vopselelor cu plumb, majoritatea dintre acestea stabilind limita de 90 ppm.

ANSP recomandă verificarea minuțioasă prin studierea etichetei componentelor vopselelor, până la achiziționarea acestora, iar la necesitate, solicitarea de la agentul economic a actelor suplimentare, care ar confirma inofensivitatea produsului.

Concomitent, ne adresăm către producătorii autohtoni cu recomandarea de a exclude utilizarea aditivilor de plumb la fabricarea vopselelor și de a verifica sistematic calitatea și inofensivitatea produselor plasate pe piață.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.