Specialiștii ANSP participă la evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ din țară pentru noul an școlar

În această perioadă, specialiștii centrelor de sănătate publică teritoriale participă la verificările desfășurate pentru evaluarea nivelului de pregătire al instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru anul de studii 2023 – 2024, în conformitate cu prevederile legislației sanitare în vigoare și domeniile de competență ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
De către comisiile din care fac parte și specialiștii ANSP este verificată respectarea mai multor indicatori, printre care: numărul de locuri și cel al elevilor, susținerea examenului medical și a instruirii igienice de către personal; asigurarea cu apă și corespunderea calității acesteia normelor sanitare; dacă se respectă distanța de 1 m dintre băncile școlare și mobila marcată în sălile de studii conform taliei elevilor; nivelul de asigurare a condițiilor pentru respectarea igienei elevilor; asigurarea cu suficiente cantități de săpun lichid, detergenți și dezinfectanți pentru realizarea măsurilor de igienizare și dezinfecție a terenului și spațiilor instituției.
De asemenea, este verificată prezența personalului medical și dotarea cu utilaj a cabinetului medical, sala sportivă, blocul alimentar și coordonarea meniurilor cu CSP teritoriale, precum și starea sanitară a terenurilor instituțiilor.
Rezultatele evaluărilor vor fi generalizate și prezentate într-un raport final.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.