Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii CSP teritoriale pentru verificarea respectării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19

Specialiștii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică continuă monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19. În perioada 06-19 noiembrie 2021, au fost efectuate 436 de controale în adresa persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice pentru verificarea implementării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

Au fost supuse verificărilor mai multe obiective, inclusiv frizerii, farmacii, instituții medicale, de comerț, de producere, instituții de educației și învățământ și obiective care desfășoară alte activități. În rezultat, au fost stabilite neconformități la 115 dintre acestea, fiind emise 63 prescripții sanitare și întocmite 70 de Procese-verbale cu privire la contravenție.

Cele mai frecvente abateri constatate au fost:

  • lipsa sau portul incorect al măștilor de protecție de către personal și vizitatori;
  • neasigurarea angajaților cu echipament de protecție individuală;
  • necompletarea registrului de monitorizare a stării de sănătate a angajaților;
  • lipsa registrelor de igienizare a spațiilor sau necompletarea regulată al acestora;
  • lipsa substanțelor biodistructive.

În această perioada, specialiștii ANSP au efectuat controale împreună cu angajații Ministerului Afacerilor Interne la 95 de obiective, inclusiv 80 unități de comercializare a produselor alimentare și 15 unități de alimentație publică.

Inspectorii ANSP au informat persoanele fizice și juridice despre necesitatea implementării și respectării cu strictețe a măsurilor impuse de către autorități prin Hotărârile Comisiei Naționale  Extraordinare de Sănătate Publică.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.