Reglementarea plumbului în vopsele – încă un pas în protecția sănătății publice

Reglementarea plumbului în vopsele – încă un pas în protecția sănătății publice

Cu toate că despre impactul vopselelor cu plumb se discută de mult timp și această problemă a fost abordată de nenumărate ori, în ultimii ani, în Republica Moldova s-au inițiat pași concreți pentru soluționarea acesteia. Din anul 2013 a fost organizată anual, Săptămâna internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, pentru a sensibiliza și accentua necesitatea adoptării unui cadru normativ care ar reglementa conținutul plumbului în vopsele. După mai multe ședințe intersectoriale cu specialiștii în domeniu, ONG-uri precum și alte autorități interesate a fost confirmată necesitatea identificării unui mecanism eficient de normare și control al acestui toxic în vopsele și produse derivate ale acestora.

Este regretabil, dar nu a existat o deschidere din partea agenților economici, producătorilor și importatorilor de vopsele întru organizarea unor întâlniri și discuții constructive pe acest subiect, aceștia de fiecare dată refuzând participarea în cadrul dezbaterilor pe motiv că ei nu ar utiliza plumbul în producere și nu importă vopsele care conțin acest element.

Realitatea este cu totul alta. Astfel, conform unui studiu efectuat de către organizația non-guvernamentală EcoContact din Republica Moldova, care în anul 2016 a testat în SUA 28 de vopsele pe bază de solvent, în 16 cazuri (57%) au fost stabilite depășiri ale limitei de 90 ppm(părți per milion) sau mg/kg (limita maximă admisibilă recomandată de OMS). Faptul că din 28 de probe de vopsea (43% din vopsele) conțineau concentrații de plumb sub 90 mg/kg indică că tehnologia pentru a produce vopsele fără plumb adăugat există în Republica Moldova și poate fi importat în țară din regiunile din apropiere.

Rezultatele studiului oferă o justificare pentru adoptarea și aplicarea unui regulament care va interzice fabricarea, importul, exportul, distribuția, vânzarea și utilizarea vopselelor cu concentrații totale de plumb mai mari de 90 mg/kg. Anume această limită, conform OMS cea mai mică și cea mai protectivă reglementată, care a fost stabilită în mai multe țări pentru nivelul de plumb în vopsele. Acest nivel este fezabil pentru producători din punct de vedere tehnic prin evitarea adăugării compușilor de plumb și luarea în considerație a conținutului rezidual (neintenționat) de plumb în anumite ingrediente ale vopselei.

În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că actualmente, conform prevederilor Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului sanitar privind limitele conținutului plumbului în vopsele se află în proces de elaborare un set de documente relevante proiectului Hotărârii de Guvern nominalizate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.