Mențiuni noi privind riscul pentru sănătate al consumului de alcool – obligatorii pe etichetele băuturilor alcoolice

Mențiuni noi privind riscul pentru sănătate al consumului de alcool – obligatorii pe etichetele băuturilor alcoolice

În conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 31.03.2022 pentru modificarea unor acte normative, din 20 aprilie 2023, au intrat în vigoare modificările și completările operate la Legea 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, în scopul asigurării unei transparențe și trasabilității mai bune a băuturilor alcoolice.

Principalele prevederi care deja au intrat în vigoare se referă la reglementarea restricției de fabricare și circulație a băuturilor alcoolice energizante, prezentarea declarațiilor de fabricare și circulație, reglementări în domeniul controlului de stat, completarea listei mențiunilor de sănătate, etc.

Astfel, art. 17, pct.3 privind etichetarea producție alcoolice a fost completat cu 2 mențiuni noi (lit. p și q) care obligatoriu trebuie să fie imprimate pe eticheta sau pe ambalajul de desfacere a producției alcoolice:

  • mențiunea de sănătate „Alcoolul încetinește viteza de reacție – nu consuma alcool dacă conduci vehicule” și/sau pictograma respectivă;
  • mențiunea de sănătate „Alcoolul poate cauza dependență.

Deci, pe etichetele băuturilor alcoolice vor fi plasate obligatoriu 4 mențiuni de sănătate și pictograme în total:

Mențiunea de sănătate Pictogramă
„Alcoolul poate dăuna copilului nenăscut”
„Nu oferiți alcool minorilor” 18+
„Alcoolul încetinește viteza de reacție – nu consuma alcool dacă conduci vehicule”
„Alcoolul poate cauza dependență”

 

Scopul acestor prevederi este informarea și conștientizarea consumatorilor despre riscul consumului de alcool asupra sănătății oamenilor.

Consumul nociv de alcool costituie un factor de risc principal pentru dezvoltarea bolilor netransmisibile, traumelor și vătămărilor, fiind responsabil de circa 5,1% din povara bolilor și traumelor, la nivel global.

Republica Moldova, conform ultimului raport global privind alcoolul și sănătatea, 2019, se menține printre țările cu cel mai înalt consum mediu de alcool pur per persoană adultă (cu vârsta de 15 +ani) – de 12,9 litri (bărbați 20,6 litri; femei 5,9 litri), în comparație cu consumul mediu de 9,8 litri de alcool pur per persoană adultă din regiune europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Drept consecință, rata mortalității cauzate de consumul de alcool în Moldova constituie 26,1% (la bărbați 26,9 %; la femei 25,3 %), depășind media pe regiune.

Potrivit ultimului studiu al prevalenței factorilor de risc ai bolilor netransmisibile (STEPS, 2021), 63,2% de adulți de 18 – 69 ani au consumat alcool în ultimele 30 de zile înaintea studiului (73,1% bărbați și 53,2 femei), inclusiv 13,8% dintre ei (24,3% bărbați și 3,1% femei) au consumat alcool în exces (6 și mai multe băuturi la o ocazie), cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. Totodată, unul din nouă respondenți (10,9%) au avut probleme în familie sau cu partenerul din cauza consumului de alcool.

În această ordine de idei, considerăm că intrarea în vigoare a completării listei mențiunilor de sănătate pe eticheta producției alcoolice va contribui la sporirea nivelului de conștientizare a populației și la reducerea consecințelor nocive ale consumului de alcool.

Reiterăm: o cantitate sigură pentru consumul de alcool NU există!

NB: Potrivit art.9 alin. (3), organul abilitat cu funcții de control de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.