În atenția doritorilor de a aplica la Programul de instruire MediPIET

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță despre posibilitatea înscrierii la Programul de instruire MediPIET (The Mediterranean and Black Sea field epidemiology training programme), pentru cohorta 5, cu o durată de 2 ani.

La concurs pot fi admiși cetăţenii Republicii Moldova cu diplomă de studii superioare la nivel de licență în domeniul sănătății publice, cu cel puțin un an de practică în domeniul epidemiologiei și cunoștințe practice de limba engleză, cel puțin nivelul B2.

Candidații care doresc să participe în calitate de cursanți în cadrul programului de instruire MediPIET trebuie să corespundă următoarelor criterii de selecție:

 • experiență de cel puțin 1 an în domeniul epidemiologiei;
 • abilități de cercetare și cunoștințe de epidemiologie (proiectarea unui studiu de cercetare, colectarea de date în scopuri de cercetare, efectuarea analizei datelor din studii și publicații științifice);
 • cunoștințe de lucru cu programe statistice (Excel, Epi Info, R, Stata, etc.);
 • angajamentul de a practica epidemiologia în Republica Moldova, timp de cel puțin 3 (trei) ani după încheierea bursei de 2 ani;
 • capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona responsabilitățile;
 • cunoașterea profesională a limbii engleze (atât oral, cât și scris) și, dacă este cazul, disponibilitatea de a îmbunătăți cunoștințele lingvistice, nivelul B2 și mai sus;
 • capacitatea de a lucra independent;
 • capacitatea de a interacționa într-un mediu multisectorial și multicultural, respectând alte culturi, legi și cerințe;
 • prezentarea unei scrisori de recomandare din partea conducătorului nemijlocit al instituției unde activează, cu indicarea disponibilității de plecare peste hotare pentru 1-2 săptămâni, de câteva ori pe an.

Acte necesare pentru a fi prezentate de către candidați:

 • Cerere de aplicare completată conform modelului (în limba engleză) 03.Annex 1 – Template_Fellow application form
 • CV în limba engleză;
 • Copiile diplomelor de finisare a studiilor universitare și a rezidențiatului (se va lua în considerare nota de absolvire a studiilor superioare la nivel de licență);
 • Certificate ce atestă cursurile de limba engleză finisate (pentru deținători);
 • Certificate ce atestă cursurile de programe statistice (pentru deținători);
 • Publicații științifice (pentru deținători).

Procedura de selectare a candidaților va cuprinde trei etape:

 • evaluarea setului de acte prezentat;
 • interviul la nivel național (vor fi invitați doar candidații preselectați);
 • interviul cu reprezentanții Programului de instruire MediPIET.

Începutul instruirii – septembrie 2022. Durata studiilor este de 2 ani.

Perioada depunerii dosarului este 30 martie 2022 – 8 aprilie 2022, între orele 09:00-15:00 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică). Setul de acte poate fi depus pe adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Direcția managementul urgențelor de sănătate publică (tel.: 022 574-553), sau la adresa de e-mail: dumitru.capmari@ansp.gov.md

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.