Guvernul a aprobat un nou Program național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova

Guvernul a aprobat un nou Program național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova

Programul național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, a fost aprobat pe 15 martie 2023 de Executiv prin Hotărârea nr.129, la propunerea Ministerului Sănătății. Programul oferă oportunitatea pentru a realiza în continuare țintele naţionale în domeniul prevenirii şi controlului BNT și se bazează pe o abordare integrată a factorilor de risc, concentrându-se pe acțiuni multisectoriale.

De menționat că 8 din 10 decese ale moldovenilor sunt cauzate de bolile netransmisibile (BNT), iar costurile umane și financiare vor crește, dacă nu se vor lua măsuri de prevenire și control în toate domeniile de activitate. Principalele BNT, precum sunt bolile cardiovasculare (hipertensiunea, infarctul miocardic, ictusul cerebral), cancerul, diabetul, bolile respiratorii cronice, digestive  – pun o presiune enormă pe persoană, familie, societate și lucrătorii medicali.

Dezvoltarea BNT- urilor se datorează în special consumului de tutun și alcool, sedentarismului, alimentației nesănătoase, aerului poluat. Controlul factorilor de risc prin măsuri de promovare a sănătăți și de prevenire a apariției bolilor pot reduce cu până la 70% din povara determinată de BNT.

Programul prevede atingerea a 4 obiective generale și se va focusa pe acțiunile multisectoriale axate pe: (1) promovarea sănătății și a mediilor favorabile sănătății; (2) controlul tutunului; (3) controlul alcoolului; (4) îmbunătățirea statutului nutrițional al persoanei pe tot parcursul vieții; (5) reducerea poluării aerului și (6) îmbunătățirea supravegherii și managementului BNT în cadrul serviciilor de sănătate.

În plus, Programul urmărește crearea unei abordări echitabile din punct de vedere al drepturilor fundamentale ale omului, acțiunile fiind orientate în mod prioritar asupra grupurilor vulnerabile.

De asemenea, acțiunile Programului vor continua eforturile statului de a realiza până în anul 2025 cele nouă obiective voluntare ale Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Mondiale a Sănătății pe componenta controlului BNT, precum și pe obiectivul de dezvoltare durabilă 3.4, care urmărește reducerea cu o treime, până în anul 2030 a ratei de mortalitate prematură cauzată de BNT.

Programul este aliniat direcțiilor de intervenții stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare, Moldova Europeană 2030, care abordează BNT ca o problemă de prioritate majoră și stabilesc obiective pentru reducerea poverii bolilor netransmisibile prin abordarea holistică și trans-sectorială a determinanților sănătății. Pentru implementarea Programului Național nu este necesară modificarea altor acte normative, iar Autoritățile Publice Locale vor elabora, aproba și asigura realizarea Programelor teritoriale de prevenire și control al BNT.

Costul estimativ al Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru 5 ani este de 57 650,0 mii lei.

Având în vedere că Programul este unul multisectorial, implementarea lui va fi coordonată de către un Consiliu Național Coordonator, aprobat prin aceeași Hotărîre de Guvern.

Aducem mulțumiri și ne exprimăm recunoștința Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Organizației Mondiale a Sănătății pentru suportul tehnic și consultanța acordată la elaborarea și fundamentarea Programului și contăm în continuare pe aceeași susținere în implementarea în activităților planificate.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.