CNESP a aprobat noi măsuri pentru a opri răspândirea COVID-19

CNESP a aprobat noi măsuri pentru a opri răspândirea COVID-19

Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a aprobat noi măsuri temporare pentru a opri răspândirea COVID-19, în special în contextul creșterii numărului de cazuri generate de noua variantă Omicron. De menționat, că în ultimele șapte zile a fost înregistrată o creștere cu 135% a incidenței prin COVID – 19, comparativ cu săptămâna precedentă, inclusiv și o creștere a mortalității cu 11% în rândul celor infectați. În acest context, s-a decis că:

 • Instituțiile de învățământ general vor activa, în perioada 24 ianuarie – 4 februarie, în regim online. Cele de învățământ profesional tehnic și superior vor activa online până pe 20 februarie, cu excepția Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” care va activa în regim mixt. Tot în regim online vor fi organizate întrunirile științifice, conferințele, seminarele, reuniunile sau alte evenimente profesionale.
 • Entitățile publice și private își vor organiza, după posibilitate, regimul de lucru de la distanță sau în ture. Ședințele de lucru se vor desfășura online, în cazul în care specificul activității permite acest lucru.
 • Accesul clienților, care au atins majoratul, în orice spații comerciale, de deservire și agrement va fi permisă doar cu prezentarea certificatului COVID-19. O excepție de la această regulă se va face doar pentru accesul în unități de comercializare (magazine) de produse alimentare, produse pentru animale de companie, produse de igienă, în farmacii, în unități de comercializare a produselor farmaceutice și/sau a articolelor medicale şi ortopedice, în unități medicale și de vaccinare, bănci și subdiviziunile acestora, organizații de creditare nebancară, furnizori de servicii poștale și de curierat, furnizori de servicii comunale, asiguratori, unități comerciale ale operatorilor de comunicații electronice și agenților lor, case de schimb valutar, stațiile de alimentare cu combustibil (stațiile PECO), gări auto și feroviare.
 • Se interzice intrarea însoțitorilor și vizitatorilor în instituțiile medico-sanitare și instituții de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de până la 14 ani și îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate și severe.
 • Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea de deservire la capacitate de cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente în spațiile interioare. Toți clienții vor fi obligați să prezinte certificatul COVID. Activitatea de deservire se va desfășura în intervalul orelor 7.00 – 22.00, iar după orele 22.00 se permite comercializarea produselor alimentare la pachet, precum și livrarea la domiciliu, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.
 • Se interzice organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive). Se sistează activitatea zonelor de agrement și a parcurilor de distracție, dar și activitățile din incinta cluburilor de noapte și a ringurilor de dans.
 • Activitățile în incinta teatrelor, cinematografelor și sălilor de concert se vor desfășura la capacitatea de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligația ca toți vizitatorii să prezinte la intrare certificatul COVID.

Prin CERTIFICAT COVID-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

 • Certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;
 • Rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înainte.

Reiterăm importanța respectării măsurilor de prevenire individuală și colectivă a infecției COVID – 19, inclusiv:

 • purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
 • respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • respectarea regulilor de igienă a mâinilor și de igienă respiratorie;
 • respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;
 • monitorizarea stării de sănătate și adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală, în cazul la apariției primelor simptome specifice infecției COVID-19.

Totodată, CNESP solicită autorităților publice, cât și celor private să încurajeze vaccinarea angajaţilor contra COVID-19, ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică.

NB: Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.