Particularitățile organizării examenelor medicale ale persoanelor expuse factorilor profesionali de risc, discutate în cadrul unor ateliere de lucru

Particularitățile organizării examenelor medicale ale persoanelor expuse factorilor profesionali de risc, discutate în cadrul unor ateliere de lucru

În perioada 24-27 octombrie curent, specialiști din cardul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au organizat ateliere de lucru regionale în contextul organizării calitative și eficiente a examenelor medicale pentru persoanele expuse acțiunii factorilor profesionali de risc. Atelierele au fost desfășurate cu participarea reprezentanților din instituțiile medico-sanitare publice și private.

În cadrul atelierului s-au pus în discuție mai multe subiecte precum: evaluarea activității comisiilor medicale implicate în organizarea examenelor medicale ale angajaților expuși acțiunii factorilor profesionali de risc.

Atelierele au fost organizate de comun cu șefa Centrului Republican de Boli Profesionale, SCR ,,Timofei Moșneaga”, Rodica Țabur, care a prezentat informații privind supravegherea medicală.

În debutul sedinței, Vasile Guștiuc, director adjunct al ANSP, a sesizat audiența asupra diminuării vădite a numărului de persoane expuse factorilor profesionali de risc și a solicitat președinților Comisiiilor teritoriale să întreprindă măsuri pentru depistarea precoce a stărilor morbide.

Iurie Pînzaru, șef Secție sănătate ocupațională, siguranță chimică și toxicologie a ANSP, a trecut în revistă unele aspecte ale necesităților implicării mai responsabile a angajatorilor în organizarea examenelor medicale periodice și neadmiterea abaterilor în realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc.

Reprezentanții comisiilor medicale din instituțiile medico-sanitare publice și private, cât și specialiștii ANSP implicați în organizarea examenelor medicale a angajaților expuși acțiunii factorilor profesionali de risc s-au expus asupra situației îngrijorătoare privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc și nivelul „morbidității profesionale” a angajaților din Republica Moldova, asupra obstacolelor, cât și oportunitățile de îmbunătățire a organizării examenelor medicale la angajare și periodice pentru angajații expuși acțiunii factorilor profesionali de risc.

Ca rezultat al discuțiilor, s-au trasat propuneri de îmbunătățire a calității examenelor medicale în Comisiile teritoriale, a cadrului normativ existent inclusiv, ca până la 01.12.2022, cei prezenți să remită în adresa ANSP propuneri concrete de modificare și îmbunătățire a Hotărîrii Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc prin prisma responsabilizării angajatorilor dar și dotării IMS publice și private cu echipamente medicale prevăzute în actul normativ nominalizat.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.