Atelier de lucru privind datele situaționale în hepatita virală B, C și D și măsurile de control și răspuns

Atelier de lucru privind datele situaționale în hepatita virală B, C și D și măsurile de control și răspuns

La 25 iunie 2021, a fost organizat atelierul de lucru online în cadrul căruia au fost prezentate datele analizei situaționale la hepatita virală B, C și D, realizările și provocările în implementarea măsurilor de control și răspuns. Totodată, au fost prezentate recomandările pentru Planul de acțiune pentru eliminarea hepatitei virale B, C și D care va servi pentru elaborarea următorului Program Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2022-2026.

La atelierul de lucru au participat specialiști în domeniul epidemiologiei, diagnosticului de laborator, prevenirii și tratamentului hepatitelor virale din cadrul ANSP, USMF ”Nicolae Testemițanu”, IMSP Spitalul Clinic Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, IMSP Spitalul Clinic Boli Contagioase de Copii mun. Chișinău și specialiști din IMS teritoriale.

Menționăm că în Republica Moldova, se realizează activități în supravegherea epidemiologică, reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii determinate de hepatitele virale acute, trenante şi cronice B, C şi D, cirozele hepatice cauzate de virusurile nominalizate conform Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.342 din 26.05.2017, ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 563 din 06.09.2017 „Cu privire la implementarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 – 2021”.

Deși supravegherea epidemiologică a hepatitelor virale B,C D este încadrată în sistemul național de supraveghere a maladiilor transmisibile a existat necesitatea realizării unei analize situaționale a hepatitelor virale B, C și D pe domeniile prioritare 1) supravegherea epidemiologică, 2) prevenirea, 3) testarea și diagnosticarea, 4) tratamentul și gestionarea cazurilor.

În acest scop, au fost colectate, analizate, interpretate datele epidemiologice pe domeniile respective și elaborat raportul Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatite virale B,C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns, care implică:

  • Analiza sistemului actual de supraveghere epidemiologică în hepatite virale acute și cronice, ciroze hepatice și cancer hepatic primar;
  • Evaluarea situației epidemiologice privind morbiditatea prin hepatite virale acute B, C, și D;
  • Evaluarea situației epidemiologice privind morbiditatea prin hepatite virale cronice B, C, și D;
  • Analiza morbidității prin ciroze hepatice virale determinate de virusul B, C și D;
  • Evaluarea morbidității prin carcinom hepatocelular;
  • Analiza nivelului de asistență medicală a pacienților cu hepatite virale acute și cronice B, C și D;
  • Analiza măsurilor de prevenire a hepatitelor virale parenterale, inclusiv a măsurilor de profilaxie specifică la hepatita virală B;
  • Analiza sistemului de monitorizarea și evaluare a hepatitelor virale B, C și D.

Datele analizei respective vor servi pentru pronosticări, determinarea priorităţilor, planificarea resurselor și luarea deciziilor în domeniul hepatitelor virale. De asemenea, la nivel național, ANSP va realiza:

1) O estimare a persoanelor infectate cu HVB și HVC în diferite grupuri cu risc de infecție și în populația generală

2) Un exercițiu de modelare a situației epidemiologice privind infecția cu virusul hepatitic B și C în funcție de intervențiile implementate- screening/diagnostic și tratament.

În scopul efectuării activităților menționate au fost colectate date referitor la supravegherea epidemiologică, testare si tratament din bazele de date și registrele locale și naționale și prin intermediul a 2 chestionare elaborate: Chestionarul de colectare a datelor epidemiologice, prevenire si tratament în hepatitele virale B, C, D (datele colectate din CSP, IMSP, SR, CS) și Chestionarul de evaluare a laboratoarelor pentru testare la hepatitele virale (datele colectate din laboratoarele publice și private).

Atelierul de lucru  a fost organizat cu suportul ”The Task Force for Global Health” și Coaliției Globale pentru Eliminarea Hepatitelor.

 

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.