Atelier de lucru pentru prezentarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare

Atelier de lucru pentru prezentarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare

La 20 octombrie 2021, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a desfășurat Atelierul de lucru intersectorial pentru prezentarea și punerea în dezbateri publice a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare, organizat cu suportul Biroului Național al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Atelierul a avut loc în temeiul prevederilor Dispoziției Ministerului Sănătății nr. 780-d din 18.10.2021.

Evenimentul a fost desfășurat în sistem hibrid, fizic și online, cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății, OMS (Geneva), Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (Geneva), Biroului Național al OMS, Ministerului Mediului, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Serviciului Vamal și ONG AO EcoContact, a producătorilor,  importatorilor și a comercianților de vopsele. Atelierul de lucru a fost moderat de Dl Iurie Pînzaru, șef Direcție Protecția Sănătății Publice, ANSP.

Cuvinte de salut au fost rostite în debutul evenimentului de către Dna Daniela Demișcan, șef Direcție Politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică din cadrul Ministerului Sănătății, Dl Alexandru Voloc, reprezentant al Biroului Național al OMS și Elena Jardan, consultant, Direcția de mediu, schimbări climatice și sănătate, OMS, Geneva, Elveția.

De asemenea, a fost realizată o prezentare a datelor privind aspectele Alianței Globale de Eliminare a Plumbului din Vopsele și necesitatea stabilirii unui control obligatoriu de către Dra Mihaela Claudia Paun, Ofițer de management al Programului, Subdiviziunea de cunoaștere și risc, de produse chimice și sănătate, Departamentul de Economie, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu din Geneva, Elveția.

Conform agendei, deschiderea Atelierului de lucru și trecerea în revistă a principalelor circumstanțe care au dus la necesitatea elaborării prezentului Regulament au fost expuse de Dl Iurie Pînzaru. Ulterior, au fost abordate următoarele subiecte:

  1. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului Sanitar pentru limitarea plumbui în vopsele, prezentat de către Dl Eugeniu Arama, medic igienist, secția Sănătate ocupațională, siguranța chimică și toxicologie (SSOSCT), ANSP.
  2. Prezentarea variantelor preliminare a Analizei Impactului Reglementării al Regulamentului Sanitar privind limitarea plumbui în vopsele de către Dna Tatiana Tonu, medic igienist, SSOSCT, ANSP.
  3. Informația preliminară privind materialele adunate din diferite surse care ar putea constitui baza elaborării Regulamentului și varianta preliminară a Notei informative a acestuia, expuse de Dna Kristina Stîncă, medic igienist, SSOSCT, ANSP.

La sesiunea de întrebări, discuții și abordări asupra inițiativelor discutate s-au expus experții naționali: Tatiana Țugui, Svetlana Bolocan, Anatolie Isac, Victor Meșina, Ștefan Constantinovici), internaționali: Elena Jardan, Mihaela Claudia Paun și alte autorități cointeresate, ONG-uri (reprezentant: Ion Marin), precum și producătorii locali de vopsele (reprezentant: Ana Țurcan).

OMS recomandă limitarea conținutului de plumb și compuși ai acestuia în vopsele prin implementarea unui act normativ. Potrivit datelor statistice oficiale publicate de OMS, până la 31.08.2021, 43% dintre țări au confirmat că au controale obligatorii din punct de vedere juridic asupra producției, importului, vânzării și utilizării vopselelor de plumb. Republica Moldova face parte din rândul țărilor care nu obligă producătorii și importatorii vopselelor respectarea unei valori limită a plumbului în lacuri, vopsele și alte produse derivate ale acestora.

La finalul Atelierului de lucru, participanții au susținut proiectul Hotărîrii de Guvern privind Regulamentul sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare cu unele modificări și completări pentru promovarea ulterioară în modul stabilit de legislație.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.