Atelier de instruire privind bolile netransmisibile și calitatea aerului

Atelier de instruire privind bolile netransmisibile și calitatea aerului

La data de 15 octombrie curent, specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au participat la atelierul de instruire on-line cu subiectul ”Bolile netransmisibile și calitatea aerului” .

Acesta a fost cel de-al treilea atelier și ultimul planificat pentru lunile septembrie – octombrie 2021, facilitat de experții Institutului de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia și de specialiști din cadrul ANSP. Printre participanții atelierului s-au regăsit specialiști din cele 10 centre de Sănătate Publică teritoriale și sediului central al ANSP.

Aceste acțiuni au drept scop consolidarea capacităților ANSP în domeniul  supravegherii bolilor netransmisibile și a factorilor de risc și sunt realizate în conformitate cu acordul de colaborare dintre Ministerul Sănătății, ANSP și Institutul de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia.

“Organizarea unui asemenea atelier a reieșit din necesitatea îmbunătățirii supravegherii și evaluării impactului factorilor majori de risc pentru BNT, iar poluarea aerului a fost declarată de către ONU și OMS în a.2018 al cincilea factor pentru BNT. O prioritate a ANSP este evaluarea stării de sănătate a populației, cu elaborarea notelor de evidențe de politici bazate pe dovezi, în vederea adoptării intervențiilor de sănătate publică. În Republica Moldova poluarea aerului reprezintă al patrulea factor de risc ca impact pe sănătate, după dieta nesănătoasă, consumul de tutun și consumul de alcool și care cauzează peste 7 milioane de decese anual în întreaga lume – a menționat dl Ion Șalaru, director adjunct al ANSP.

Pulberii în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent drept cei trei poluanți prezenți în aer, care afectează cel mai grav sănătatea umană.

Expunerile pe termen lung și cel maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesul prematur.

Conform datelor OMS, în Republica Moldova poluarea aerului este cauza a peste 11% din decese, sau aproximativ 4500 persoane anual.

În această ordine de idei, au fost prezentate situația și acțiunile recente în domeniul controlul calității aerului în Republica Moldova, inclusiv promovarea Legii naționale privind calitatea aerului , care transpune directiva UE 50/2008/CE; poluarea aerului, ca al cincilea factor de risc pentru BNT, a fost inclus  în proiectul Programului național privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile pentru anii 2022-2030.

Au fost, de asemenea, enumerate problemele și provocările actuale din domeniu, cum ar fi: insuficiența capacităților instituționale, acte normative în domeniu învechite ce nu corespund cerințelor actuale, lipsa unei strategii naționale de management a calității aerului, lipsa unui sistem performant de monitorizare  a calității aerului, ce ar permite  livrarea de către Agenția de Mediu în adresa ANSP a unor date valide în timp real pentru evaluarea riscurilor.

Per Schwarz, cercetător  Institutul de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia (NIPH), a relatat despre Sănătatea și poluarea aerului, despre rezultatele studiilor epidemiologice privind impactul nivelului poluării aerului în Norvegia. În anul 2020 a fost efectuat un studiu privind  efectul combinat al schimbărilor climatice măsurat ca schimbări de temperatură pe termen lung și scurt  și modul în care poluarea aerului ne afectează.

Schimbările climatice afectează poluarea aerului prin:

 • Incendiile de vegetație (locale și cu o rază de acțiune mai largă);
 • Furtunile de nisip/ praf de pe drum (local sau regional)
 • Distribuirea polenului( provoacă mai multe tipuri de alergii care măresc riscul de îmbolnăviri);
 • Dispersionarea aerului poluat cu microbi și gene AMR.

Cauzele specifice de deces asociate expunerii  la aer poluat:

 • Boli cardiovasculare
 • Boli cerebrovasculare
 • Boli respiratorii
 • Cancer de plămân
 • Alte tipuri de cancere( creier, tract digestiv, sân)
 • Diabet zaharat
 • Boli renale croniceMarit Lag, cercetător  Institutul de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia (NIPH) a prezentat  evaluarea riscului și managementului poluării aerului în Norvegia.Orientările și reglementările poluării aerului în Norvegia:
  • Calitatea aerului (conform NIPH și Agenției Mediului) corespunde cerințelor OMS;
  • Țintele naționale privind poluarea aerului prevăzute în țintele legate de sănătate 2017 și 2021 sunt parțial introduse în procesul de lucru;
  • Limite pentru aerul poluat – au fost transpuse prioritățile directivei UE privind poluarea aerului în încăperi, au fost luate măsuri cost-eficiente privind reducerea poluării aerului.

  Poluanții clasici monitorizați conform OMS, în timp real la fiecare 15 minute sau 1 oră, cu livrarea datelor:

  • NO2 (revizuit din 2018)
  • Ozonul,
  • PM10/PM 2,5
  • SO2
  • CO
  • PAH
  • Benzenul (2016)La final, experții din cadrul Institutului de Sănătate Publică din Oslo și-au exprimat satisfacția privind colaborarea avută cu ANSP în efectuarea celor trei seminare de instruire în domeniul controlului BNT și disponibilitatea să continue colaborarea cu ANSP în acest domeniu în scopul reducerii  poverii BNT în Republica Moldova. 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.