Atelier de instruire pentru sporirea gradului de pregătire a specialiștilor implicați în acțiunile de răspuns la situații de urgențe în sănătate publică

Atelier de instruire pentru sporirea gradului de pregătire a specialiștilor implicați în acțiunile de răspuns la situații de urgențe în sănătate publică

În perioada 08 – 10 iulie 2024, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a organizat un atelier de instruire privind pregătirea și răspunsul la riscurile și amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), la care au participat peste 40 de specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, ANSP, IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Atelierul a inclus o serie de sesiuni interactive, teoretice și practice privind amenințările CBRN și urgențele de sănătate publică. Cunoștințele teoretice au fost ulterior fortificate prin aplicarea exercițiilor de birou (Tabletop exercises) privind acțiunile de răspuns ale sistemului medical la un accident chimic și antrenarea specialiștilor în realizarea activităților ce țin de procesul decizional, colectarea şi analiza informației, pregătire și răspuns.

Potrivit directorului adjunct al ANSP, Veaceslav Guțu, evenimentul constituie o oportunitate de a împărtăși cunoștințe, experiențe și bune practici în materie de pregătire, răspuns și gestionare a situațiilor de urgență CBRN. Prin abordarea combinată a cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor practice în domeniul pregătirii și răspunsului la urgențele CBRN, ANSP își propune să construiască un sistem rezistent și coordonat de răspuns al sistemului medical la astfel de situații în Republica Moldova.

Atelierul s-a finalizat cu un amplu exercițiu de teren, prin simularea unui accident chimic la o întreprindere industrială producătoare de substanțe chimice periculoase, cu scopul de a fortifica și dezvolta deprinderi practice a acțiunilor de răspuns la amenințările CBRN și urgențe de sănătate publică, prioritar axându-ne pe triajul medical, acordarea asistenței medicale urgente, evacuarea sinistraților, investigații de laborator, măsuri de sănătate publică, cu imitarea circumstanțelor şi caracteristicilor accidentului. Participanții au demonstrat implicare activă și deschidere pentru a mai participa la instruiri periodice pentru a-și spori gradul de pregătire și intervenție în caz de urgențe CBRN.

Activitatea a fost desfășurată în scopul sporirii gradului de pregătire a sistemului medical și a specialiștilor implicați în acțiunile de răspuns la situații de urgențe în sănătate publică de etiologie CBRN, cu suportul Centrului Științifico-Tehnologic din Ucraina, în cadrul proiectului 88 „Consolidarea pregătirii medicale CBRN și capacități de răspuns în țările din Europa de Sud-Est și de Est”.

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.