Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță recrutarea personalului pentru următoarele funcții:

Centrul de Sănăte Publică Chișinău

Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-1 unitate
 • Biolog- 1 unitate
 • Felcer-laborant-3 unități

Serviciul financiar

 • Contabil-1 unitate

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

 • Inginer programator

Serviciul administrativ-gospodăresc

 • Magazioner- 1 unitate
 • Electromontor- 1,0 unitate
 • Conducător auto- 2 unități

 Centrul de Sănăte Publică Bălți

 Secția protecția sănătății

 • Medic specialist-1 unitate
 • Asistent medical igienist-1 unitate

 Secția diagnostic de laborator

 • Biolog-1unitate
 • Chimist–2 unități

Serviciul management, monitorizarea și analiza datelor

 • Medic statistician- 1 unitate

Centrul de Sănăte Publică Edineț

Secția protecția sănătății

 • Medic specialist-2 unitate
 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății

 • Medic specialist- 1 unitate
 • Asistent medical igienist-2 unități

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 • Medic specialist- 2unități

Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist-1 unitat

 Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-5 unități
 • Felcer-laborant-6 unități

Centrul de Sănăte Publică Hîncești

  Secția protecția sănătății

 • Asistent medical igienist-1 unitate

  Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Medic specialist- 2 unități

 Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 • Medic specialist- 2 unități

Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist-2 unități

 Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-1 unitate
 • Felcer-laborant-5 unități

Centrul de Sănăte Publică Ungheni

 Secția protecția sănătății

 • Asistent medical igienist-1 unitate

  Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Medic specialist- 1 unitate
 • Asistent medical igienist-2 unități

  Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de  sănătate publică

 • Medic specialist- 2unități

Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist-1 unitate

 Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-1 unitate
 • Felcer-laborant-5 unități

Centrul de Sănăte Publică Soroca

Secția protecția sănătății

 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 • Medic specialist- 1unitate
 • Asistent medical epidemiolog-1 unitate

Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-2 unități
 • Biolog-3 unități
 • Felcer-laborant-4 unități

Centrul de Sănăte Publică Orhei

  Secția protecția sănătății

 • Medic specialist-2 unități
 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Medic specialist- 1 unitate

Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-2 unități
 • Felcer-laborant-2 unități

Centrul de Sănăte Publică Căușeni

  Secția protecția sănătății

 • Medic specialist-2 unități
 • Asistent medical igienist-1 unitate

  Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Asistent medical igienist-2 unități

Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția diagnostic de laborator

 • Biolog-1 unitate
 • Felcer-laborant- 4 unități

Centrul de Sănăte Publică Comrat

Secția protecția sănătății

 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Asistent medical igienist-1 unitate

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 • Medic specialist-1 unitate
 • Asistent medical epidemiolog-1 unitate

Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist-2 unități

Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist-1 unitate
 • Biolog- 1 unitate
 • Felcer-laborant-1 unitate

Centrul de Sănăte Publică Cahul

Secția controlul bolilor netransmisibileși promovarea sănătății

 • Medic specialist – 1 unitate
 • Asistent medical igienist- 1 unitate

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 • Medic specialist -1unitate
 • Asistent medical igienist- 1 unitate

  Secția control de stat în sănătate

 • Asistent medical igienist- 2 unităț

  Secția diagnostic de laborator

 • Medic specialist- 2 unități
 • Chimist-1 unitate
 • Felcer-laborant- 3 unități

 Persoanele trebuie să dețină obligator nivelul de studii, după cum urmează:

 Pentru medici specialiști:

            Diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licență după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii în specialitatea (epidemiologie, igienă și microbiologie), eliberate conform legislației Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;

Pentru asistenți medicali și felceri laboranți

Diplomă de studii profesionale în învățământul profesional tehnic postsecundar/de studii mediii de specialitate, specialitatea medicină, calificarea (asistent medical igienist-epidemiolog și felcer laborant), eliberate conform legislației Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;

 Pentru biologi și chimiști

            Diplomă de studii superioare de licență şi Diplomă de studii superioare de master în specialitățile biologie și respectiv chimie, eliberate conform legislației Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern. Certificat ce atestă specializarea primară – Metode sanitaro-igienice de laborator.

           Atenționare: Dosarele persoanelor care au o vîrsta mai mare de 65 ani nu vor fi examinate.

Pentru inginer programator

Diplomă de studii superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale

Pentru electromontor

Diplomă de studii profesionale de profil

Autorizările eliberate de autiritățile specializate necesare pentru activitate pină la liniile electrice de înaltă tensiune.

Pentru contabil

Diplomă de studii superioare de licență în domeniul de profil (economie, contabilitate).

Pentru magazioner

Diplomă de studii profesionale în domeniul economie, contabilitate.

Pentru conducătorii auto

Deținător al permisului de conducere – categoriile B și C.

Adeverințele medicale a conducătorului de vehicul (Formularele nr. 083/e și 092-1/e)

Actele pot fi depuse personal sau prin e-mail: adresa A.Cosmescu,3  e-mail dru@ansp.gov.md

Atenționare: Dosarele persoanelor care au o vîrsta mai mare de 63 ani nu vor fi examinate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.