Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță recrutarea personalului pentru următoarea funcție:

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Secția diagnostic de laborator

Chimist – 1 funcție

Persoanele trebuie să dețină obligator nivelul de studii, după cum urmează:

              Diplomă de studii superioare de licență şi Diplomă de studii superioare de master în specialitatea  chimie, eliberate conform legislației Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern. Certificat ce atestă specializarea primară – Metode sanitaro-igienice de laborator.

Actele pot fi depuse personal sau prin e-mail: adresa A.Cosmescu,3  e-mail dru@ansp.gov.md

 Atenționare: Dosarele persoanelor care au o vîrsta mai mare de 65 ani nu vor fi examinate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.