Maria CUMPĂNĂ – Director adjunct

Maria CUMPĂNĂ – Director adjunct

Informaţii personale:

Data nașterii: 5 martie 1961

Locul naşterii: satul Boghenii Vechi, raionul Ungheni

 

Activitate profesională:

01.03.2018 – prezent Director adjunct, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2011-2018 Director, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate

2014 – prezent USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”, asistent universitar, prin cumul

2009 – 2011 Ministerul Sănătăţii, şef Direcţie politici în managementul calităţii serviciilor medicale

2008 – 2009 Ministerul Sănătăţii, şef Direcţie servicii medicale individuale (spitale, urgenţă, asistenţă specializată de ambulatoriu, asistenţă medicală primară)

2007 – 2008 Ministerul Sănătăţii, şef adjunct Direcţia resurse umane

01.2007-04.2007 Director adjunct formare continuă, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie

10.2006-01.2007 Director, Centrul de Formare Continuă a Lucrătorilor Medicali şi Farmaceutici cu Studii Medii, Chişinău

2005 – 2006 Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, consultant Direcţia resurse umane şi formare profesională

2004 – 2005 Ministerul Sănătăţii, şef adjunct Direcţia resurse umane şi instituţii de învăţământ

2003 – 2004 Ministerul Sănătăţii, specialist principal, Direcţia Asistenţă Medicală Mamei şi Copilului

2002 – 2003 Ministerul Sănătăţii, specialist principal Direcţia Asistenţă Spitalicească şi Specializată

1999 – 2002 Spitalul Judeţean Orhei, şef Secţia consultativă judeţeană

1995 – 1999 Spitalul Raional Orhei, medic obstetrician-ginecolog

1986 – 1995 Colegiul de Medicină Orhei, şef catedră obstetrică ginecologie; profesor de obstetrică şi ginecologie; medic obstetrician-ginecolog prin cumul la Spitalul Raional Orhei.

1985 – 1986 Spitalul Clinic Republican nr.2 (IMSP Institutul Mamei şi Copilului), medic intern obstetrician-ginecolog.

Educaţie şi formare:

2006 – 2010 USMF „Nicolae Testemiţanu”, competitor Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie;

2002 – 2005 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, facultatea drept, specializarea drept civil, calificarea licenţiat în drept;

1998 – 2001 Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, facultatea management în administraţia publică, calificarea magistru în management;

1985 – 1986 Universitatea de Stat de Medicină din Chişinău, medic intern obstetrician-ginecolog;

1979 – 1985 Universitatea de Stat de Medicină din Chişinău, calificarea medic obstetrician-ginecolog;

1976 – 1979 Colegiul de Medicină din or.Bender, calificarea asistentă medicală, diplomă cu menţiune;

1968 – 1976 Școala medie din satul Boghenii Vechii, raionul Ungheni, studii medii incomplete.

Perfecţionări şi specializări:

10-12.02.2010 BFK Management Consulting, România – curs de bază, „Specialist în sistemul calităţii, aplicarea Standardului SR EN ISO 9001:2008.

21-23.06.2010 Swiss TPH, Fundaţia CRED, INAQ Consulting, Târgul Mureş, România – curs de instruire „Îmbunătăţirea continuă a calităţii”.

19.09-07.10.2011 Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Centrul de Formare Continuă – curs de instruire „Managementul calităţii. Certificarea sistemelor de management al calităţii şi mediu”.

30.03-01.04.2012 Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor – curs pentru auditori „Cerinţe pentru acreditarea laboratoarelor conform SM SR EN ISO 15189:2011”.

15- 17.05.2012 BFK Management Consulting, România – curs aprofundat „Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii”, aplicarea Standardului SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 19011:2003.

20-25.01.2014 Haute Autorité de Santé (HAS), Franța”Experiența Franței în domeniul acreditării în sănătate”.

17-21.11.2014 Ministerul Sănătăţii, Institutul Regal de Boli Tropicale din Olanda,, CNSP – „Formarea formatorilor în managementul laboratoarelor”.

10.03.2015 Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Biroul OMS RM, Chişinău – curs de instruire „Auditul clinic”.

05- 12.07.2015 Institutul Tropical de sănătate publică din Elveția, UNICEF Ucraina, Lvov – şcoala de vară „Transformarea sistemelor de sănătate în Europa de Est”.

08-10.09.2015 Autoritatea Naţională de Management al Calităţii din România (ANMCS), Predeal, România – „Management medical modern. Autorizarea, Acreditarea şi Funcţionarea Spitalelor”.

14-17.12.2015 Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății, RM, Turcia, Antalya – „Fortificarea rolului Sistemului de management al calității pentru autoritățile naționale de reglementare”.

25-26.10.2016 Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, Ministerul Sănătăţii – „Calitatea în sănătate şi siguranţa pacienţilor în asistenţa medicală pediatrică”

25.01-12.02.2017 Şcoala Naţională de Sănătate Publică din Bucureşti şi Autoritatea Naţională de Management al Calităţii din România (ANMCS) – curs de perfecţionare pentru evaluatorii de spitale.

25-27.05.2017 Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, Min. Sănătăţii -curs de instruire „Managementul UPU”

27.06.2017 Ministerul Sănătăţii, CSPS – curs de instruire „Dezvoltarea sistemului de management al calităţii la nivel de asistenţă medicală primară. Manualul calităţii şi procedurile operaţionale pentru procesele de bază în AMP în conformitate cu practicile internaţionale”

Competenţe şi aptitudini:

Aptitudini: responsabilitate, creativitate, receptivitate la idei noi, perseverenţă, flexibilitate, consecvenţă, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, respect faţă de oameni, etc.

Capacităţi: de organizare, coordonare, analiză și sinteză, luare a deciziei, comunicare, lucru în echipă, elaborare a proiectelor de acte normative, etc.

Nivel de cunoaştere a limbilor

Limba maternă: română; Limbi străine: limba rusă – bine, limba franceză, engleză, italiană – satisfăcător.

Abilităţi de operare la calculator Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet

Alte informaţii:

Categoria superioară în management sanitar

Categoria superioară în obstetrică şi ginecologie

Grad de funcţionar public rangul II, consilier de stat de clasa I

Distincții de stat Medalia ”Nicolae Testemițanu” (2011)

© Copyright DTIC ANSP 2023 Toate drepturile rezervate.