Play
Play
Slider
Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/.  LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Vă invităm la Ziua Uşilor Deschise cu genericul „CNSP LA STRAJA SĂNĂTĂŢII PUBLICE”, care se va desfăşura joi, 27.07.2017, începând cu ora 10:00, în blocul central al instituţiei (mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, nr. 67 A)

Ziua Uşilor Deschise vă oferă al doilea an consecutiv ocazia să participaţi la o întâlnire cu specialiştii instituţiei, care vor fi la dispoziţia dumneavoastră pentru a răspunde la toate întrebările privind supravegherea de stat a sănătății publice.

Totodată, veţi avea posibilitatea să fiţi martori-participanţi ai unor investigaţii de laborator privind calitatea, inofensivitatea apei potabile, fructelor şi legumelor consumate, determinarea indicelui masei corporale, nivelului fondului radioactiv şi al undelor electromagnetice. De asemenea, veți putea vizita expoziția realizărilor științifice și ştiinţifico-practice ale specialiştilor, laboratoarele şi muzeul din cadrul instituţiei.

usebig

use1

use2

use6

use5

use4

use3

Notă: Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) este o instituţie de performanţă a sistemului de sănătate al ţării, fondat în a. 1995, în baza a 5 instituţii republicane de profil.

Direcţiile de activitate şi funcţiile principale ale CNSP sunt: elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor de sănătate publică, a cadrului legislativ, normativ şi metodic, de supraveghere şi evaluare a sănătăţii populaţiei; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice; reglementarea sanitară a factorilor chimici, fizici, biologici şi radioactivi din mediul ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii; evaluarea factorilor de risc pentru sănătatea publică cu elaborarea şi implementarea măsurilor de reducere a impactului lor negativ asupra sănătăţii; monitorizarea indicatorilor de sănătate; evaluarea şi implementarea metodelor eficiente de supraveghere, prevenire şi profilaxie a maladiilor şi de protecţie a sănătăţii populaţiei; organizarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate; participarea la planificarea şi realizarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică; supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile prin elaborarea şi organizarea implementării programelor de prevenire, control şi răspuns la bolile transmisibile, elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul imunizărilor şi supravegherii bolilor prevenibile prin vaccinări; elaborarea şi implementarea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale în scopuri de management efectiv al sistemului de sănătate publică.

Vă aşteptăm !

 

AGENDA

„ZIUA UŞILOR DESCHISE LA CNSP”

  1. CNSP: trecut, prezent şi viitor
  2. Informaţii utile privind serviciile prestate populaţiei.
  3. Investigaţii de laborator privind inofensivitatea produselor alimentare şi a apei potabile, fondul radioactiv şi a undelor electromagnetice.
  4. Expoziţia realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice: manuale, monografii, ghiduri practice, HG, reviste, etc.
  5. Vizita laboratoarelor şi muzeului.