Play
Play
Slider
AI GRIJĂ! OPREŞTE RĂSPÂNDIREA COVID-19 !!! Pentru informaţii privind noul coronavirus, apelaţi LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Un dialog public dintre specialişti şi agenți economici care importă și utilizează aditivi alimentari, arome, enzime și solvenți de extracție a avut loc la ANSP

La 26 iunie 2020, în incinta Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a avut loc un dialog public a specialiştilor ANSP cu agenții economici care importă și utilizează aditivi alimentari, arome, enzime și solvenți de extracție.

La această întrunire au fost prezentate și puse în discuție două proiecte de Hotărîri de Guvern cu privire la aprobarea Procedurii comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare și cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare.

Proiectele de acte normative menționate sunt elaborate în contextul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară orizontală referitor la siguranţa produselor alimentare.

În cadrul întrunirii agenții economici s-au expus asupra acestor proiecte de acte normative și au susținut necesitatea elaborării și aprobării lor.