Atenție, serverul poștal a fost portat pe adresa @ansp.gov.md(exemplu: a fost office@ansp.md -acum office@ansp.gov.md), în curînd va migra și pagina web pe adresa ansp.gov.md !!!

Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a întrunit într-o nouă şedinţă ordinară, la care au participat 29 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate şi susţinute subiecte ce ţin de aprobarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în cadrul a trei proiecte instituţionale. La compartimentul „Diverse”, a fost examinat şi aprobat Standardul Comitetului European pentru Testarea Sensibilităţii Antimicrobiene (EUCAST).

Dna Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., prof.cerc., şef laborator, executor principal, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor, a fost menționat volumul impunător de investigații realizat pentru determinarea nivelului de radiații ionizante în locuințe. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

Dl Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator, executor principal, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional „Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor a fost menționată actualitatea studiului, metodologia adecvată obiectivelor studiului, volumul impunător de investigații realizat. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

Dl Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator, director de proiect, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional „Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor, a fost menționată semnificația datelor obținute pentru argumentarea statelor de funcții în domeniul sănătății publice și necesitatea prezentării lor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

În continuare, dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., a prezentat proiectul Standardului Comitetului European pentru Testarea Sensibilităţii Antimicrobiene (EUCAST), adaptat pentru implementare de către Grupul de lucru, care a fost adoptat prin vot unanim. În luările de cuvânt, s-a menționat necesitatea stringentă a implementării acestui document în toate laboratoarele instituțiilor medicale, inclusiv cele private.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

  • În perioada 01.01 – 21.01.2020, a fost înregistrat un caz suspect la rujeolă, în mun. Chișinău, la o persoană cu vârsta de 22 ani. Cazul se află în proces de investigare. Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 90 de cazuri confirmate de rujeolă, iar în anul 2018 – 340 cazuri de rujeolă. VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2020 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.