Play
Play
Slider
Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/.  LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Procesul de reorganizare a Serviciului de Sănătate Publică continuă! Agenția Națională pentru Sănătate Publică a fost înregistrată în Registru de Stat al unităților de drept.

În baza cererii depuse, la 14.02.2018, la Serviciul înregistrare a unităților de drept a Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, și examinării Formularului respectiv de luare în evidență, constatând respectarea cerințelor legale ce țin de luarea la evidența de stat, în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Republicii Moldova „Cu privire la evidența de stat a organelor centrale de specialitate ale administrației publice” nr.1004 din 29.08.2016,

registratorul a decis admiterea cererii, și luarea în evidența de stat și a trece în Registrul de stat al unităților de drept următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1018601000021din 16.02.1018

Denumirea:AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Sediul;        MD-2028, str.Asachi Gh., 67A, mun. Chișinău, Republica Moldova

Director: PALANCIUC ELENA, numit în funcție la 09.02.2018, în baza Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.24-P & 2 din 09.02.2018.

Modul de constituire: reorganizare.

Sursa de finanțare: bugetul de stat.

Actul normativ de constituire: organul emitent: Guvernul Republicii Moldova

denumirea: Hotărîrea Guvernului R.M.

nr.705 din 06.09.2017

Extrasul din Registrul de stat al unităților de drept, poate fi accesat  >>> extras bunuri imobile

Serviciul de presă și relații cu publicul     022574700

Pentru mai multe detalii     apelați la tel.:022574561