Play
Play
Slider
Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/.  LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției financiare

  • Șef adunct direcție:

1.Bolocan Tatiana

  • Specialist superior
  1. Nanii Victoria

Candidații care au fost admiși pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor publice vacante sunt invitați pentru susținerea probei scrise care se va desfășura la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67/A, sala de ședințe mica, et. I conform graficului ce urmează:

29. 05.2018, orele 09.00 concurs ocuparea funcțiilor vacante pentru posturile de:

  1. Șef adunct direcție
  2. Specialist superior

 

Notă: persoanele care au depus dosarul prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.