Play
Play
Slider
LISTA STATELOR  cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în R.Moldova:  https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/ . LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Șef serviciu informare și comunicare cu mass-media, (fpc) -1 unitate
Croitor Olesea
Scotigor Tatiana

Specialist superior, (fpe) – 1 unitate
Croitor Olesea
Scotigor Tatiana

Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc) – 1 unitate
Vrabie Dumitru
Bruma Svetlana

Candidații care au fost admiși pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor publice vacante sunt invitați pentru susținerea probei scrise care se va desfășura la data de 02 iulie 2018, începînd cu orele 09.00 în sala de ședințe mica, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67/A.

Notă: persoanele care au depus dosarul prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.