Play
Play
Slider
AI GRIJĂ! OPREŞTE RĂSPÂNDIREA COVID-19 !!! Pentru informaţii privind noul coronavirus, apelaţi LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică:

  1. Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică Hîncești) (fpc)
    • Pascari Tamara.
  2. Șef adjunct direcție (Inspectorsanitar de stat Hîncești) (fpc)
    • Gargalîc Alexandr.
  3. Inspector superior Centrul de Sănătate Publică Căușeni (fpe)
    • Gudz Irina.

Candidații care au fost admiși pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor publice vacante sunt invitați pentru susținerea probei scrise, care se va desfășura pe data de 20.08.2018, orele 09.00  la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67/A, sala de ședințe mica, et. I.

Notă: persoanele care au depus dosarul prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.