Play
Play
Slider
Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/.  LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

La 21.11.2017, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului ştiinţific al CNSP

1În conformitate cu planul de activitate pe 21 noiembrie curent a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce ţin de examinarea realizării planurilor de activitate în cadrul proiectelor de cercetări instituţionale şi a tezelor de doctorat, precum și sarcinile laboratoarelor științifice întru realizează proiectelor în anul 2018.

Conform agendei, dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc., șef laborator, a prezentat rezultatele obținute în perioada 2016-2017 în cadrul proiectului instituțional „Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei” (director de proiect dl Ion Bahnarel, dr.hab., prof.univ.).

23

Dl Petru Scoferța, dr.șt.med., conf. cerc., directorul proiectului instituțional „Studierea particularităţilor clinico-epidemiologice ale infecţiilor respiratorii virale acute, cu optimizarea măsurilor de control şi răspuns”, a prezentat rezultatele activității științifice, realizate în aceeași perioadă – 2016-2017.

      Cercetătorul științific în medicină, dna Elena Jardan, a prezentat rezultatele finale ale cercetărilor științifice, efectuate pe parcursul a 4 ani, în cadrul tezei de doctorat „Estimarea igienică a conținutului de plumb în factorii de mediu și posibilități de reducere a riscului asociat pentru sănătate”; specialitatea 331.02.Igiena.

      De asemenea a fost examinată realizarea planului de cercetări științifice, efectuate de către dl Gheorghii Țurcanu, cercetător științific stagiar în 4medicină, pe parcursul anului II de studii postuniversitare, ciclul III – doctorantură, la tema „Expunerea populației Republicii Moldova la mercur și posibilitățile de reducere a riscului pentru sănătate”; specialitatea 331.02. Igiena.

      În cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului științific au apreciat rezultatele cercetărilor științifice prezentate, fiind menționată actualitatea problemelor abordate, metodologia adecvată a studiilor, noutatea științifică și semnificația lor practică.

În continuare, Consiliul științific a examinat proiectul monografiei „Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare”, autori: dna Aliona Serbulenco, dl Ion Bahnarel, dr. hab. șt. med., prof.univ., dl Constantin Ețco, dr. hab. șt. med., 55prof.univ., iar în calitate de referenți, dl Grigore Friptuleac, dr. hab. șt. med., prof.univ., și dl Valeriu Pantea, dr. șt. med., conf. cerc., au prezentat referințele de rigoare după examinarea preventivă a proiectului monografiei, care a fost aprobat cu recomandări către autori privind prezentarea manuscrisului spre examinare la următoarele etape de elaborare.

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700;

Pentru mai multe detalii,   apelați la tel.:022574570