Play
Play
Slider
LISTA STATELOR pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul R.Moldova, în situația stării de urgență de sănătate publică prin COVID-19:  https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/ Pentru informaţii privind noul coronavirus, apelaţi LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Informaţii privind procedura de înregistrare a produselor biocide pentru solicitanți și producători autohtoni

În urma declarării, de către Organizația Mondială a Sănătății, a pandemiei COVID-19, cauzată de coronavirusul de tip nou, mai mulți agenți economici se adresează la Agenția Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) pentru a înregistra produse biocide, fără a deține setul de documente necesar care ar reglementa producerea acestora. ANSP informează că, în temeiul Dispoziției nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale, Secretariatul tehnic pentru înregistrarea produselor biocide activează conform regimului de lucru de la 07:30 până la 15:00.

În vederea realizării deciziilor luate de către Comisia pentru Situații Excepționale și prevenirii răspândirii pandemiei COVID-19, inclusiv pentru a limita contactul solicitanților de servicii publice și a specialiștilor s-a decis că cererea de înregistrare a produselor biocide și dosarul tehnic se vor prezenta în regim on-line, prin intermediul poștei electronice: office@ansp.gov.md.

Totodată, reamintim că, în conformitate cu art.6 alin. (2) și art.24 alin.(1) din Legea Nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, sunt supuse înregistrării de stat toate produsele și serviciile care prezintă un potențial pericol pentru sănătatea și viața omului. Pentru înregistrarea acestora este necesar de a prezenta la ANSP cererea de înregistrare și dosarul tehnic realizat conform prevederilor Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biocide, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.564 din 10.09.2009.

Dosarul tehnic care urmează a fi prezentat la Secretariatul pentru înregistrarea produselor biocide, trebuie să cuprindă urmatoarele elemente conform Hotărîrii de Guvern nr. 564 din 2009:

  1. Datele solicitantului
  2. Datele privind identitatea produsului biocid
  3. Datele privind destinația utilizării
  4. Datele privind eficacitatea produsului
  5. Metodele analitice de determinare a substanțelor active
  6. Clasificarea, ambalarea și etichetarea, inclusiv un proiect de etichetă conform prevederilor 80-82 din prezentul HG 564, din 2009
  7. Fișa datelor de securitate

Pentru informare și consultare puteţi să apelați numărul de telefon 022 574-665 .

Serviciul informare și comunicare cu mass-media