Play
Play
Slider

Ghiduri și recomandări a OMS în domeniul apei

Ghiduri și recomandări a OMS în domeniul apei

Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene >>

Technical guidance on water-related disease surveillance >>

Toolkit for monitoring and evaluating household water treatment and safe storage programmes >>

Water safety plan quality assurance tool (User Manual) >>

Обеспечение безопасности питьевой воды в небольших коммунальных системах водоснабжения >>

План обеспечения безопасности воды: практическое руководство по повышению безопасности питьевой воды в небольших местных общинах >>

GHID PENTRU PROFESORI „APA ȘI SĂNĂTATEA LA NOI ÎN SAT„ >>

Proiectarea, construcția și exploatarea sistemelor extensive de epurare biologică naturală a apelor uzate menajere provenite din localități cu un număr convențional de locuitori de până la 5000(Ghid) >>

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, принятый в Лондоне 17 июня 1999 года >>

Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes >>

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *