Atenție, serverul poștal a fost portat pe adresa @ansp.gov.md(exemplu: a fost office@ansp.md -acum office@ansp.gov.md), în curînd va migra și pagina web pe adresa ansp.gov.md !!!

Consfătuirea specialiștilor în domeniul protecției sănătății publice

La data de 11 octombrie curent, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), și-a desfășurat lucrările Consfătuirea specialiștilor în domeniul protecţiei sănătății publice. Scopul întrunirii a fost fortificarea activităţilor de interacțiune și conlucrare a subdiviziunilor teritoriale cu subdiviziunile centrale ale ANSP.

La eveniment a participat conducerea ANSP, specialiștii Direcției protecția sănătății publice la nivel național și specialiștii subdiviziunilor teritoriale din cadrul Centrelor de Sănătate Publică responsabili pentru coordonarea activităţii în domeniu.

În cadrul Consfatuirii specialiștii secțiilor protecția sănătății publice din cadrul ANSP au abordat cele mai importante subiecte ce ţin de armonizarea actelor legislative și normative la directivele Uniunii Europene, stabilind atribuţiile ANSP în domeniul organizării alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general, aspectele normative ale studierii nutriţiei populaţiei, asigurarea cu apă potabilă şi sanitaţie a populaţiei, actualizarea cerințelor în domeniul supravegherii sanitare preventive, organizarea Săptămânii internaţionale de prevenire a intoxicaţiilor cu Plumb în perioada 20-26.10.2019, cu genericul “Eliminarea Plumbului din vopsele”. Concomitent, au fost prezentate cerinţele la prezentarea proiectului Planului de activitate la compartimentul Protecţia sănătăţii publice pentru anul 2020 şi a dării de seamă pentru anul 2019.

De asemenea, au fost discutate rapoartele și propunerile specialiștilor privind activitatea pentru 9 luni ale anului 2019, la compartimentul Protecţia Sănătăţii Publice în raioanele Cahul şi Ungheni cu subdiviziunile arondate acestora.

La finalizarea evenimentului, au urmat dezbateri și discuții privind identificarea necesităților și aplicarea soluțiilor pentru îmbunătățirea activității în domeniul protecției sănătății publice prin implementarea prevederilor actelor normative, executarea ordinelor, dispozițiilor MSMPS și ANSP, coordonarea și derularea programelor de sănătate publică în domeniul de competență, cooperarea intersectorială, inclusiv cu autoritățile locale.

 Serviciul informare și comunicare cu mass – media 022 574-580

  • În perioada 01.01 – 21.01.2020, a fost înregistrat un caz suspect la rujeolă, în mun. Chișinău, la o persoană cu vârsta de 22 ani. Cazul se află în proces de investigare. Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 90 de cazuri confirmate de rujeolă, iar în anul 2018 – 340 cazuri de rujeolă. VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2020 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.