Play
Play
Slider
AI GRIJĂ! OPREŞTE RĂSPÂNDIREA COVID-19 !!! Pentru informaţii privind noul coronavirus, apelaţi LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale în sănătatea publică” – acordul final al savanţilor şi specialiştilor CNSP la Expoziția Internațională Specializată „MoldMedizin&MolDent”

O conferinţă de acest gen suscită firesc interesul specialiştilor, asemenea întruniri dezvăluind într-o formă concentrată a limbajului comunicărilor starea de facto în domeniul sănătăţii publice pe segmentele ei principale. Sunt vizate problemele şi se punctează modalităţile moderne şi eficiente, curente şi de perspectivă întru soluţionare, inclusiv în medicina de familie si cea spitalicească. O ilustrează, bunăoară, şi tema primei comunicări:  Optimizarea activităţilor de profilaxie a maladiilor şi promovarea sănătăţii la nivel de asistenţă medicală primară (Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ. CNSP).

Au urmat comunicarea Probleme şi realizări privind „Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C,D pentru perioada 2017-2020”, prezentată de Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ., CNSP, dumnealui şi moderator al lucrărilor conferinţei ştiinţifico-practice „Probleme actuale în sănătatea publică”.

expoexpo1

expo3

expo2

După care notăm din agenda evenimentului prelegeri la fel de sugestive ale Laurei Ţurcan, dr.şt.med.: Vaccinul PVU – vaccin în prevenirea cancerului. Să vaccinăm copiii pentru un viitor sănătos; ale Olgăi Burduniuc, dr. şt.med.: Rezistenţa antimicrobiană – o ameninţare majoră pentru sănătatea publică. Responsabilitatea utilizării prudente de către fiecare din noi; a doctoranzilor  Alina Druc (din partea unui grup de cercetători): Cunoştinţe, atitudini, practici ale personalului medical privind vaccinarea pentru prevenirea îmbolnăvirii cu gripă sezonieră, şi Irina Ivasiuc, USMF „Nicolae Testemiţanu”: Aspecte privind incidenţa lichenului plan bucal la pacienţii cu hepatite cronice virale B şi C. Şi în final: U nele aspecte ale implementării sistemului de management al calităţii în laboratoare, prezentată de Natalia Costic, şef secţie managementul calităţii, CNSP.

În imagini: aspecte de la conferinţă.

expo5expo7

expo6expo91

expo9expo8

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul Tel.: 022-574-700

Pentru mai multe detalii, apelați la tel.:022-574-570