Play
Play
Slider

În adresa conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor farmaceutice !

În contextul agravării situației epidemiologice prin COVID-19 și reieșind din prevederile Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică din luna martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, la data de 17.03.2020, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au vizitat mai multe unități farmaceutice în scopul informării și sensibilizării personalului referitor la măsurile ce urmează a fi întreprinse în scopul prevenirii răspîndirii infecției în rezultatul prestării serviciilor farmaceutice.

Concomitent, în adresa conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor farmaceutice a fost expediată Circulara Agenției Naționale pentru Sănătate Publică prin care au fost recomandate măsurile care urmează a fi întreprinse în acest scop după cum urmează:

  1. afișarea la loc vizibil a materialelor informative privind măsurile de prevenire a infecției (ultimile pot fi accesate pe https://ansp.md/index.php/materiale-informative-covid-19/);
  2. instalarea la intrare în instituția farmaceutică, în locuri accesibile, a dozatoarelor cu substanțe biocide pe bază de alcool destinate vizitatorilor;
  3. asigurarea unui regim fluidizat de acces al persoanelor în incinta farmaciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale de cel puțin – 1 metru;
  4. igienizarea și dezinfecția zonelor de recepție, stocare și îndeosebi a zonei de deservire a populației cu preparate biodistructive pe bază de alcool, în dependență de fluxul de consumatori, dar nu mai rar de o dată la 20-40 min;
  5. prelucrarea în mod regulat a mânerelor de la uși, suprafețelor de lucru (mese de lucru, locul de achitare al consumatorilor) cu preparate dezinfectante pe bază de alcool;
  6. asigurarea personalului farmaceutic și auxiliar al farmaciei cu facilități, echipamente și produse de igienizare și dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, consumabile pentru respectarea igienei respiratorii și măștilor;
  7. aplicarea, în limita posibilităților, a recomandărilor privind achitarea plăților utilizând cardul bancar și serviciile on-line;
  8. asigurarea în farmacie a recipientelor pentru colectarea deșeurilor (măști, mănuși, șervețele utilizate ş.a);
  9. instruirea personalului privind măsurile de prevenire, monitorizarea zilnică a stării lor de sănătate, cu efectuarea înregistrărilor respective, încurajarea raportării cazurilor suspecte la COVID-19 printre personal cu autoizolarea la domiciliu și informarea medicului de familie;
  10. limitarea deplasărilor în scop de serviciu, iar în caz de strictă necesitate consultarea recomandărilor pentru călătorie la nivel național.