Play
Play
Slider
Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/.  LINIA VERDE a ANSP: 0 800 12300

LEGILE R.MOLDOVA

Constituția Republicii Moldova 27.08.1994 Legea ocrotirii sănătăţii Nr.411 din  28.03.1995 Legea cu privire la standardizare Nr.590 din  22.09.1995 Legea metrologiei Nr.647 din  17.11.1995 Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Nr.1236 din  03.07.1997 Legea cu privire la apa potabilă Nr.272 din  10.02.1999 Legea cu privire … Detalii →

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

HOTĂRÎRE Nr. 1063 din  16.09.2016cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 HOTĂRÎRE Nr. 342 din  26.05.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și … Detalii →

REGULAMENTE SANITARE

privind suplimentele alimentare HG nr. 538 din 02.09.2009 privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive HG nr. 564 din 10.09.2009 privind produsele alimentare noi HG nr.925 din 31.12.2009 privind contaminanţii din produsele alimentare HG nr. 520 din 22.06.2010 privind condiţiile … Detalii →

ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

  ordinul MSMPS nr.850 din 16.07.19 -combaterea ambroziei Ordinul nr. 348 din 19.03.19- intoxicatii acute neprof. de etiol. chimica (1) Dispozitia cu Saptamana de util. rat. PUF Ordin MSMPS nr 190 Cu privire la implimentarea HG nr 12 din 2019 … Detalii →

Ordine, Dispoziții ale AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Ordin  nr. 489 din 03.12.19 cu privire laaprobarea programului sectorial de supraveghere a pietii pentru a. 2020 Ordin-nr.449-din-02.10.19-Cu-privire-la-inventariere Ordin-si-Regulament-pentru-Concurs Ordin nr.415 din 16.08.2019 cu privire la aprobarea Politicii de securitate și protecție a datelor cu caracter personal a ANSP … Detalii →

GHIDURI

Procedura provind transport substante infectioase 2019 Ghid reglementari transport infectioase 2019 Standard Supravegherea epidemiologica a infectiei cu HIV Ghidul şi Manualul Operaţional în supravegherea epidemiologică de generaţia a II-a a infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova Instructiune prevenirea infecției cu HIV … Detalii →