Play
Play
Slider

Cadrul normativ în domeniul apei

Ordinul 781_  privind calitatea apei potabile

Lista a actelor aprobate -2020 web ansp-1

Acte legislative(6)

Proiect – HG.   din       cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare în domeniul supravegherii sanitare de stat a aprovizionării cu apă potabilă >>

HG. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia >>

HG. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 >>

HG. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia >>

HG. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028) >>

Lege nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare >>

HG. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă >>

HG. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă >>

HG. 887 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii >>

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 >>

HG. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” >>