Atenție, serverul poștal a fost portat pe adresa @ansp.gov.md(exemplu: a fost office@ansp.md -acum office@ansp.gov.md), în curînd va migra și pagina web pe adresa ansp.gov.md !!!

Atelier de lucru pentru specialiștii din laboratoarele subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 20 decembrie 2019, în încinta Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), a fost desfăşurat atelierul de lucru pentru specialiștii din laboratoarele subdiviziunilor teritoriale ale ANSP, în scopul fortificării activităţilor de laborator, dar şi de conlucrare a specialiştilor subdiviziunilor teritoriale din cadrul Direcţiei diagnostic de laborator în sănătate publică.

Conform agendei, în cadrul atelierului organizat de către Direcția diagnostic de laborator în sănătate publică, au fost discutate mai multe subiecte privind  asigurarea calității activității de laborator și punctelor de colectare a probelor.

Astfel, au fost prezentate rezultatele participărilor laboratoarelor subdiviziunilor teritoriale în programe de control extern de calitate la compartimentele microbiologie și sanitaro-igienic, desfașurate pe parcursul trim. III-IV a.2019. La fel, a fost prezentată analiza participării subdiviziunilor teritoriale ale ANSP în programele de control extern de calitate, pe parcursul anilor 2017-2019.

Specialiştii Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică au făcut o trecere în revistă a rezultatelor evaluării punctelor de prelevare a probelor din cadrul subdiviziunilor teritoriale.

Atelierul de lucru a finalizat cu discuţii ce vizează provocările curente în activitate, inclusiv aspectele pregătirii pentru darea de seamă pentru a.2019 și recomandări pentru eficientizarea lucrului în domeniul activității de laborator.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

  • În perioada 01.01 – 21.01.2020, a fost înregistrat un caz suspect la rujeolă, în mun. Chișinău, la o persoană cu vârsta de 22 ani. Cazul se află în proces de investigare. Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 90 de cazuri confirmate de rujeolă, iar în anul 2018 – 340 cazuri de rujeolă. VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2020 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.