Masă rotundă la ANSP, în cadrul Săptămânii Internaţionale de prevenire a intoxicaţiilor cu plumb, cu genericul “Eliminarea plumbului din vopsele” (21 octombrie, 2019)

Un grup de lucru interdepartamental va elabora Strategia și Planul de acțiuni în controlul, prevenirea şi diminuarea expunerii la radon

La finele lunii iunie, curent, în cadrul unei ședințe de lucru a specialiștilor din instituţiile Republicii Moldova cu competențe și atribuții pe domeniu – Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), USMF Nicolae Testemițanu, Institutul de Ecologie și Geografie a AȘM și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR), au fost examinate rezultatele științifice de bază în investigarea radonului în Laboratorul igiena radiațiilor și radiobiologie al ANSP și concepția Strategiei în controlul, prevenirea/diminuarea expunerii la radon și a Planului de acțiuni respectiv (PNAR). Totodată, au fost abordate problemele stringente ce țin de proiectele actelor normative și directive menționate și examinată oportunitatea propunerii candidaturilor specialiștilor din domeniu pentru constituirea unui grup de lucru specializat pentru coordonare, elaborare şi prezentarea ulterioară spre aprobare de către entitățile competente.

radon2De comun acord, participanții la ședință au concluzionat că rezultatele de bază ale investigațiilor radonului, în condițiile actuale ale Republicii Moldova, denotă că radonul constituie un factor de risc iminent pentru sănătatea populației și necesită monitorizare/studiere permanentă de comun cu toate instituțiile cu tangență la asigurarea bunăstării sănătății publice – MSMPS și ANSP, Institutul de Geologie și Seismologie cu atribuții în geologia solului, Universitatea Tehnică din Moldova responsabilă de instruirea specialiștilor în domeniul construcțiilor, Institutul de Ecologie și Geografie cu atribuții specifice de  cartare a factorilor de risc, inclusiv a radonului, ANRANR cu competențe și atribuții în reglementarea activităților radiologice/nucleare, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor cu competențe de decizie referitor finanțării măsurilor de implementare a PNAR etc.

Astfel, elaborarea și implementarea Strategiei și a Planului de acțiuni în controlul, prevenirea/diminuarea expunerii la radon, care necesită și armonizarea economică și financiară, sunt strict necesare și binevenite.

Următoarea ședință a grupului de lucru este preconizată pentru perioada iulie–august 2019.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-580

  • În perioada 01.01.19– 11.10.2019, au fost înregistrate 78 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 23 au fost de import. Din numărul total de cazuri de rujeolă – 40 au fost înregistrate în perioada 01.06-30.07.2019. La începutul lunii septembrie au fost înregistrate 3 cazuri de rujeolă confirmate, toate în mun. Chișinău. Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău–48 cazuri, Drochia–18 cazuri, Ocnița–6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni–1 caz, Edineț–1 caz, Stefan Vodă–1 caz și Glodeni – 1 caz. În perioada anului 2018 au fost înregistrate 340 cazuri confirmate de rujeolă. VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.