Luna noiembrie este dedicată informării și conștientizării riscurilor asociate consumului de alcool în scopul prevenirii accidentelor și traumelor cauzate de consumul de alcool   

Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a întrunit într-o nouă şedinţă ordinară, la care au participat 29 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate şi susţinute subiecte ce ţin de aprobarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în cadrul a trei proiecte instituţionale. La compartimentul „Diverse”, a fost examinat şi aprobat Standardul Comitetului European pentru Testarea Sensibilităţii Antimicrobiene (EUCAST).

Dna Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., prof.cerc., şef laborator, executor principal, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor, a fost menționat volumul impunător de investigații realizat pentru determinarea nivelului de radiații ionizante în locuințe. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

Dl Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator, executor principal, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional „Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor a fost menționată actualitatea studiului, metodologia adecvată obiectivelor studiului, volumul impunător de investigații realizat. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

Dl Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator, director de proiect, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectul instituţional „Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării”, anul 2019. În cadrul dezbaterilor, a fost menționată semnificația datelor obținute pentru argumentarea statelor de funcții în domeniul sănătății publice și necesitatea prezentării lor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim de către Consiliul ştiinţific.

În continuare, dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., a prezentat proiectul Standardului Comitetului European pentru Testarea Sensibilităţii Antimicrobiene (EUCAST), adaptat pentru implementare de către Grupul de lucru, care a fost adoptat prin vot unanim. În luările de cuvânt, s-a menționat necesitatea stringentă a implementării acestui document în toate laboratoarele instituțiilor medicale, inclusiv cele private.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

  • În perioada 01.01– 14.11.2019, au fost înregistrate 81 cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 23 au fost cazuri de import. Din numărul total de cazuri de rujeolă – 40 cazuri au fost înregistrate în perioada 01.06-30.07.2019. Un caz de rujeolă a fost confirmat la un copil cu vârsta de 1 an 3 luni, nevaccinat, din Chișinău.   Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău–50 cazuri, Drochia–18 cazuri, Ocnița–6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni–1 caz, Edineț–1 caz, Stefan Vodă–1 caz, Glodeni – 1 caz și Dondușeni – 1 caz.   În perioada anului 2018 au fost înregistrate 340 cazuri confirmate de rujeolă.   VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.