Centrul de Încercări de Laborator al Direcției DLSP din cadrul ANSP acreditat conform cerințelor versiunii noi a standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018

Misiunea de evaluare şi suport pentru realizarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale

În scopul realizării unei analize a situaţiei cu privire la răspunsul actual la hepatitele virale, în perioada 12.08.19 — 15.08.19, este organizată şi desfăşurată Misiunea de evaluare şi suport pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute în Programul naţional de combatere a hepatitelor B, C şi D, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) şi în instituţiile medico-sanitare din ţară.

În context, la 12 august 2019, în incinta ANSP, a avut loc ședința de lucru în comun cu experții OMS privind realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D, perioada 2017-2021, în Republica Moldova. La această întrunire au participat: grupul de experţi internaţionali, reprezentantul Biroului de ţară al OMS şi specialiști din diferite subdiviziuni ale ANSP.

Specialiştii au prezentat rezultatele realizării Programelor naționale de combatere a hepatitelor virale începând cu anul 1997. Actualmente, ţara noastră se află pe parcursul realizării noului Program planificat pentru perioada 2017-2021. Drept urmare a realizării acestor programe, s-a redus semnificativ incidența hepatitelor virale B, C și D, Republica Moldova devenind comparabilă, după indicatorii nominalizați, cu unele din țările Comunității Europene.

De asemenea, a fost menţionată necesitatea reanimării activității de referință a Laboratorului de microbiologie, controlului extern al calității și confirmarea statutului de subdiviziune de referință. Totodată, a fost prezentată informația privind incidența identificării markerilor hepatitelor virale B și C la persoanele din grupele de risc sporit de infectare și măsurile de control și răspuns întru diminuarea riscului.

În acelaşi timp, au fost remarcate restanțe la unele capitole ale Programului, incidența sporită a hepatitelor virale cronice, lipsa unui registru național unificat privind evidența morbidității și mortalității prin hepatitele virale, nerealizarea screeningului privind incidența infectării cu virusurile hepatitei virale B sau D, planificat pentru perioada anilor 2017-2018. 

Misiunea de evaluare și suport pentru realizarea activităților prevăzute în Program, cu participarea experților OMS, va finisa cu propuneri concrete privind perfecționarea strategiilor de diagnostic, supraveghere, tratament și profilaxie a hepatitelor virale în Republica Moldova.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

În perioada 01.01–22.08.2019, au fost înregistrate 70 cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 22 au fost cazuri de import.
În total, 40 de cazuri de rujeolă din numărul total au fost înregistrate în perioada 01.06-30.07.2019.
Cazul suspect la rujeolă înregistrat în r.Cantemir este negativ. Alte 3 cazuri suspecte la rujeolă au fost înregistrate în mun. Chișinău, la persoane nevaccinate, cu vârste cuprinse între 0 - 31 ani, care s-au aflat în contact cu persoane la care recent a fost confirmată rujeola. Cazurile se află în proces de investigare.

Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău – 40 cazuri, Drochia – 18 cazuri, Ocnița – 6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni – 1 caz, Edineț – 1 caz, Ştefan Vodă – 1 caz și Glodeni - 1 caz.

Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 340 cazuri confirmate de rujeolă.
Informația a fost actualizată la 22.08.2019

VACCINUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!
  1. ro3

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.